بازدیدهای علمی – اسفند 97 – متوسطه 1

باغ موزه گیاه شناسی و کاخ موزه گلستان

تصاویر اردو – دبیرستان امیر دوره اول

سال تحصیلی 98-97

 • تاریخ

  13 اسفند 1397

 • دوره ها

  دوره 22 (پایه نهم)
  دوره 23 (پایه هشتم)
  دوره 24 (پایه هفتم)

 • مکان

  باغ موزه گیاه شناسی
  کاخ موزه گلستان

 • موضوع

  تصاویر بازدیدهای علمی – اسفند 97 – متوسطه 1

 • تعداد

  97 عدد

 • حجم فایل

  33.0 MB

 • کیفیت

  1920×1440
  1920×1280

باغ موزه گیاه شناسی

کاخ موزه گلستان