۲۳ ۰۷, ۱۳۹۸

اردوی لالان – پایه هشتم و نهم – تیر 98

۱۳۹۸/۷/۲۳ ۶:۴۹:۲۴ مهر ۲۳ام, ۱۳۹۸|تصاویر اردو متوسطه 1, سال تحصیلی 99-98, گالری دوره اول متوسطه دسته بندی ها|برچسب ها: , , , , , |

اردوی لالان - پایه هشتم و نهم 29 تیر 98 – دوره 23 و 24 دبیرستان امیر

۲۳ ۰۷, ۱۳۹۸

اردوی شهران – پایه هفتم – خرداد 98

۱۳۹۸/۷/۲۳ ۶:۱۲:۳۴ مهر ۲۳ام, ۱۳۹۸|تصاویر اردو متوسطه 1, سال تحصیلی 98-97, گالری دوره اول متوسطه دسته بندی ها|برچسب ها: , , , |

اردوی شهران - پایه هفتم 23 خرداد 98 – دوره 24 دبیرستان امیر

۲ ۰۵, ۱۳۹۸

سفر قم – پایه هفتم – اردیبهشت 98

۱۳۹۸/۵/۲ ۴:۴۱:۵۶ مرداد ۲ام, ۱۳۹۸|تصاویر اردو متوسطه 1, سال تحصیلی 98-97, گالری دوره اول متوسطه دسته بندی ها|برچسب ها: , , , |

سفر قم - پایه هفتم 19 اردیبهشت 98 – دوره 24 دبیرستان امیر

۲ ۰۵, ۱۳۹۸

اردوی سوهانک – پایه هفتم – اردیبهشت 98

۱۳۹۸/۵/۲ ۴:۲۸:۵۵ مرداد ۲ام, ۱۳۹۸|تصاویر اردو متوسطه 1, سال تحصیلی 98-97, گالری دوره اول متوسطه دسته بندی ها|برچسب ها: , , , |

اردوی سوهانک - پایه هفتم 9 اردیبهشت 98 – دوره 24 دبیرستان امیر

۳۱ ۰۴, ۱۳۹۸

بازدیدهای علمی – اسفند 97 – متوسطه 1

۱۳۹۸/۴/۳۱ ۱۰:۴۵:۰۲ تیر ۳۱ام, ۱۳۹۸|تصاویر اردو متوسطه 1, سال تحصیلی 98-97, گالری دوره اول متوسطه دسته بندی ها|برچسب ها: , , , , , , , , , |

باغ موزه گیاه شناسی و کاخ موزه گلستان 13 اسفند 97 – دوره 22 و 23 و 24 دبیرستان امیر

۱۵ ۱۲, ۱۳۹۷

اردوی تفریحی – پایه هفتم – بهمن 97

۱۳۹۸/۵/۲ ۴:۲۴:۴۳ اسفند ۱۵ام, ۱۳۹۷|تصاویر اردو متوسطه 1, سال تحصیلی 98-97, گالری دوره اول متوسطه دسته بندی ها|برچسب ها: , , , , |

اردوی تفریحی - پایه هفتم 11 بهمن 97 – دوره 24 دبیرستان امیر

۱۵ ۱۲, ۱۳۹۷

سفر زیارتی مشهد – پایه نهم – بهمن 97

۱۳۹۷/۱۲/۱۵ ۷:۲۹:۳۹ اسفند ۱۵ام, ۱۳۹۷|تصاویر اردو متوسطه 1, سال تحصیلی 98-97, گالری دوره اول متوسطه دسته بندی ها|برچسب ها: , , , |

سفر زیارتی مشهد - پایه نهم 1 تا 4 بهمن 97 – دوره 22 دبیرستان امیر

۱۴ ۱۲, ۱۳۹۷

اردوی تفریحی – پایه نهم – دی 97

۱۳۹۷/۱۲/۱۴ ۱۱:۰۵:۰۸ اسفند ۱۴ام, ۱۳۹۷|تصاویر اردو متوسطه 1, سال تحصیلی 98-97, گالری دوره اول متوسطه دسته بندی ها|برچسب ها: , , , , |

اردوی تفریحی - پایه نهم 16 دی 97 – دوره 22 دبیرستان امیر

۱۴ ۱۲, ۱۳۹۷

اردوی شب مانی – پایه نهم – دی 97

۱۳۹۷/۱۲/۱۴ ۸:۵۴:۴۷ اسفند ۱۴ام, ۱۳۹۷|تصاویر اردو متوسطه 1, سال تحصیلی 98-97, گالری دوره اول متوسطه دسته بندی ها|برچسب ها: , , , |

اردوی شب مانی - پایه نهم دی 97 – دوره 22 دبیرستان امیر

۲۹ ۱۱, ۱۳۹۷

سفر زیارتی مشهد – پایه هفتم – دی 97

۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ۶:۰۴:۰۰ بهمن ۲۹ام, ۱۳۹۷|تصاویر اردو متوسطه 1, سال تحصیلی 98-97, گالری دوره اول متوسطه دسته بندی ها|برچسب ها: , , , |

سفر زیارتی مشهد - پایه هفتم 16 تا 19 دی 97 – دوره 24 دبیرستان امیر