۱۱ ۱۰, ۱۳۹۸

سفر یزد – پایه دهم – آبان 98

۱۳۹۸/۱۰/۱۱ ۱۲:۴۹:۴۸ دی ۱۱ام, ۱۳۹۸|تصاویر اردو متوسطه 2, سال تحصیلی 99-98, گالری دوره دوم متوسطه دسته بندی ها|برچسب ها: , , , |

سفر یزد - پایه دهم 27 تا 30 آبان 98 - دوره 22 دبیرستان امیر

۷ ۰۷, ۱۳۹۸

اردوی همدان – نفرات برتر نوبت دوم – مرداد 98

۱۳۹۸/۷/۷ ۸:۳۲:۱۴ مهر ۷ام, ۱۳۹۸|تصاویر اردو متوسطه 2, سال تحصیلی 98-97, گالری دوره دوم متوسطه دسته بندی ها|برچسب ها: , , , , , , |

نفرات برتر نوبت دوم سال تحصیلی 98-97 پایه دهم و یازدهم 23 تا 26 مرداد 98 - دوره 20 و 21 دبیرستان امیر

۳ ۰۶, ۱۳۹۸

اردوی شهر ری – پایه دهم و یازدهم – مرداد 98

۱۳۹۸/۶/۳ ۱۲:۱۷:۲۵ شهریور ۳ام, ۱۳۹۸|تصاویر اردو متوسطه 2, سال تحصیلی 99-98, گالری دوره دوم متوسطه دسته بندی ها|برچسب ها: , , , , , , , |

اردوی شهر ری - پایه دهم و یازدهم 19 مرداد 98 - دوره 21 و 22 دبیرستان امیر

۱۹ ۰۵, ۱۳۹۸

اردوی کوه پیمایی دارآباد – پایه دهم و یازدهم – مرداد 98

۱۳۹۸/۵/۱۹ ۷:۰۰:۲۷ مرداد ۱۹ام, ۱۳۹۸|تصاویر اردو متوسطه 2, سال تحصیلی 99-98, گالری دوره دوم متوسطه دسته بندی ها|برچسب ها: , , , , , , |

اردوی کوه پیمایی دارآباد – پایه دهم و یازدهم 12 مرداد 98 - دوره 21 و 22 دبیرستان امیر

۱۴ ۰۵, ۱۳۹۸

اتاق فرار – پایه دهم و یازدهم – مرداد 98

۱۳۹۸/۵/۱۴ ۱۱:۳۰:۲۸ مرداد ۱۴ام, ۱۳۹۸|تصاویر اردو متوسطه 2, سال تحصیلی 99-98, گالری دوره دوم متوسطه دسته بندی ها|برچسب ها: , , , , , , |

اتاق فرار - پایه دهم و یازدهم 5 مرداد 98 - دوره 21 و 22 دبیرستان امیر

۱۴ ۰۵, ۱۳۹۸

بازدید از شرکت سها – پایه دهم – تیر 98

۱۳۹۸/۵/۱۴ ۱۱:۱۹:۴۶ مرداد ۱۴ام, ۱۳۹۸|تصاویر اردو متوسطه 2, سال تحصیلی 99-98, گالری دوره دوم متوسطه دسته بندی ها|برچسب ها: , , , , |

بازدید از شرکت سها - پایه دهم 29 تیر 98 - دوره 22 دبیرستان امیر

۱۴ ۰۵, ۱۳۹۸

بازدید از پژوهشکده رویان – پایه یازدهم – تیر 98

۱۳۹۸/۵/۱۴ ۱۰:۵۷:۱۹ مرداد ۱۴ام, ۱۳۹۸|تصاویر اردو متوسطه 2, سال تحصیلی 99-98, گالری دوره دوم متوسطه دسته بندی ها|برچسب ها: , , , , |

بازدید از پژوهشکده رویان - پایه یازدهم 22 تیر 98 - دوره 21 دبیرستان امیر

۱۲ ۱۲, ۱۳۹۷

اردوی تفریحی – پایه یازدهم – اسفند 97

۱۳۹۷/۱۲/۱۲ ۸:۴۶:۱۳ اسفند ۱۲ام, ۱۳۹۷|تصاویر اردو متوسطه 2, سال تحصیلی 98-97, گالری دوره دوم متوسطه دسته بندی ها|برچسب ها: , , , , |

اردوی تفریحی - پایه یازدهم 6 اسفند 97 - دوره 20 دبیرستان امیر

۲۴ ۱۱, ۱۳۹۷

سفر زیارتی مشهد – پایه یازدهم – بهمن 97

۱۳۹۷/۱۱/۲۴ ۱۲:۰۶:۲۶ بهمن ۲۴ام, ۱۳۹۷|تصاویر اردو متوسطه 2, سال تحصیلی 98-97, گالری دوره دوم متوسطه دسته بندی ها|برچسب ها: , , , |

سفر زیارتی مشهد - پایه یازدهم 11 تا 14 بهمن 97 - دوره 20 دبیرستان امیر

۲۴ ۱۱, ۱۳۹۷

اردوی قم – پایه دهم – دی 97

۱۳۹۷/۱۱/۲۴ ۶:۰۷:۰۱ بهمن ۲۴ام, ۱۳۹۷|تصاویر اردو متوسطه 2, سال تحصیلی 98-97, گالری دوره دوم متوسطه دسته بندی ها|برچسب ها: , , , |

اردوی قم - پایه دهم 19 و 20 بهمن 97 - دوره 21 دبیرستان امیر