مراسم افطاری – پایه هفتم – اسفند 97

تصاویر مراسم – دبیرستان امیر دوره اول

سال تحصیلی 98-97

 • مسئول برگزاری

  دوره 24 (پایه هفتم)

 • تاریخ

  25 اسفند 1397

 • مکان

  دبیرستان امیر دوره اول

 • موضوع

  تصاویر مراسم افطاری – پایه هفتم – اسفند 97

 • تعداد

  9 عدد

 • حجم فایل

  1.88 MB

 • کیفیت

  1920×1440