مسابقه بسکتبال پایه دهم و نهم – فروردین 97

سال تحصیلی 97-96

 • تاریخ

  22 فروردین 1397

 • نتیجه

  پایه دهم 48 – پایه نهم 38

 • مکان

  حیاط جنوبی متوسطه 2

 • موضوع

  مسابقه بسکتبال پایه دهم و نهم – فروردین 97

 • تعداد

  35 عدد

 • حجم فایل

  6.80 MB

 • کیفیت

  1920×1280