فعالیت های ورزشی تابستان 97

دبیرستان امیر متوسطه 1

سال تحصیلی 98-97

 • تاریخ

  17 تیر تا 30 مرداد 97

 • مکان

  دانشگاه شهید عباس پور

 • دوره

  دوره 22 و 23 دبیرستان امیر

 • موضوع

  کلاس والیبال و بسکتبال در تابستان 97

 • تعداد

  68 عدد

 • حجم فایل

  17.7 MB

 • کیفیت

  1920×1440

 • موضوع

  کلاس شنا در تابستان 97

 • تعداد

  74 عدد

 • حجم فایل

  31.2 MB

 • کیفیت

  1920×1440

 • موضوع

  کلاس فوتبال در تابستان 97

 • تعداد

  56 عدد

 • حجم فایل

  30.6 MB

 • کیفیت

  1920×1440