تصاویر نمایشگاه کتاب – آبان و آذر 97 – متوسطه 1

تصاویر برنامه های آموزشی – دبیرستان امیر دوره اول

سال تحصیلی 98-97

 • تاریخ

  26 آبان تا 5 آذر 1397

 • مکان

  کتابخانه دبیرستان امیر دوره اول

 • موضوع

  تصاویر نمایشگاه کتاب – آبان و آذر 97 – متوسطه 1

 • تعداد

  43 عدد

 • حجم فایل

  16.7 MB

 • کیفیت

  1920×1440