نمایشگاه کتاب – آبان 98 – متوسطه 1

تصاویر برنامه های آموزشی – دبیرستان امیر دوره اول

سال تحصیلی 99-98

 • تاریخ

  22 تا 30 آبان 1398

 • مکان

  کتابخانه دبیرستان امیر دوره اول

 • موضوع

  تصاویر نمایشگاه کتاب – آبان 98 – متوسطه 1

 • تعداد

  23 عدد

 • حجم فایل

  10.6 MB

 • کیفیت

  1920×1440