اردوهای تفریحی تابستان 97

دبیرستان امیر متوسطه 1

سال تحصیلی 98-97

 • تاریخ

  17 تیر تا 30 مرداد 97

 • مکان

  تهران – باغ پرندگان، کوه دارآباد و پارک چیتگر

 • دوره

  دوره 22 و 23 دبیرستان امیر

 • موضوع

  تصاویر اردوی پارک چیتگر – تابستان 97

 • تعداد

  42 عدد

 • حجم فایل

  19.5 MB

 • کیفیت

  1920×1440

 • موضوع

  تصاویر اردوی کوه پیمایی دارآباد – تابستان 97

 • تعداد

  76 عدد

 • حجم فایل

  39.6 MB

 • کیفیت

  1920×1440

 • موضوع

  تصاویر اردوی باغ پرندگان – تابستان 97

 • تعداد

  54 عدد

 • حجم فایل

  25.1 MB

 • کیفیت

  1920×1440