فعالیت های ورزشی تابستان 98 – متوسطه 2

تصاویر ورزشی – دبیرستان امیر دوره دوم

سال تحصیلی 99-98

 • تاریخ

  16 تیر تا 6 شهریور 98

 • مکان

  تهران – مجموعه ورزشی شهید چمران

 • دوره

  دوره 21 و 22 دبیرستان امیر

 • موضوع

  تصاویر متفرقه – تابستان 98

 • تعداد

  10 عدد

 • حجم فایل

  3.80 MB

 • کیفیت

  1920×1280

 • موضوع

  تصاویر کلاس فوتبال – تابستان 98

 • تعداد

  64 عدد

 • حجم فایل

  42.2 MB

 • کیفیت

  1920×1280

 • موضوع

  تصاویر کلاس بسکتبال – تابستان 98

 • تعداد

  17 عدد

 • حجم فایل

  5.87 MB

 • کیفیت

  1920×1280

 • موضوع

  تصاویر کلاس والیبال – تابستان 98

 • تعداد

  6 عدد

 • حجم فایل

  3.56 MB

 • کیفیت

  1920×1280

 • موضوع

  تصاویر کلاس شنا – تابستان 98

 • تعداد

  5 عدد

 • حجم فایل

  2.09 MB

 • کیفیت

  1920×1280