۲۰ ۱۱, ۱۳۹۸

جلسات اولیا – متوسطه 1 – سال تحصیلی 99-98

۱۳۹۸/۱۱/۲۰ ۵:۱۲:۲۲ بهمن ۲۰ام, ۱۳۹۸|اخبار تربیتی متوسطه 1, اخبار دوره اول متوسطه, سال تحصیلی 99-98 دسته بندی ها|برچسب ها: , , , , , , , |

همه فایل های صوتی جلسات اولیا - متوسطه 1 - سال تحصیلی 99-98

۱۹ ۰۲, ۱۳۹۸

جلسات اولیا – متوسطه 2 – سال تحصیلی 98-97

۱۳۹۸/۲/۱۹ ۸:۱۴:۰۷ اردیبهشت ۱۹ام, ۱۳۹۸|اخبار تربیتی متوسطه 2, اخبار دوره دوم متوسطه, سال تحصیلی 98-97 دسته بندی ها|برچسب ها: , , |

همه فایل های صوتی جلسات اولیا - متوسطه 2 - سال تحصیلی 98-97