مسابقات والیبال مدرسه

مسابقات 3 از 5 بین پایه یازدهم (دوره 20) و پایه دهم (دوره 21)

قهرمانی تیم یازدهم در این دوره از مسابقات

تصاویر ورزشی – دبیرستان امیر دوره دوم

سال تحصیلی 98-97

 • تاریخ

  سال تحصیلی 98-97

 • برگزار کننده

  دبیرستان امیر دوره دوم

 • مکان

  حیاط متوسطه 2

 • موضوع

  مسابقات والیبال مدرسه – بازی دوم

 • تعداد

  46 عدد

 • حجم فایل

  17.6 MB

 • کیفیت

  1920×1280

 • موضوع

  مسابقات والیبال مدرسه – بازی سوم

 • تعداد

  5 عدد

 • حجم فایل

  1.37 MB

 • کیفیت

  1920×1280

 • موضوع

  مسابقات والیبال مدرسه – بازی چهارم

 • تعداد

  7 عدد

 • حجم فایل

  2.45 MB

 • کیفیت

  1920×1280

 • موضوع

  مسابقات والیبال مدرسه – بازی اول

 • تعداد

  64 عدد

 • حجم فایل

  28.7 MB

 • کیفیت

  1920×1280

دوره 21

پایه دهم
volleyball

بازی چهارم
2 – 1

volleyball
پایه یازدهم

دوره 21

پایه دهم
volleyball

بازی سوم
1 – 2

volleyball
پایه یازدهم

دوره 21

پایه دهم
volleyball

بازی دوم
2 – 1

volleyball
پایه یازدهم

دوره 21

پایه دهم
volleyball

بازی اول
2 – 0

volleyball
پایه یازدهم