۷ ۱۰, ۱۴۰۰

اردوی اردوگاه باهنر – پایه هشتم – آبان 1400

۱۴۰۰/۱۰/۷ ۶:۵۶:۴۱دی ۷ام, ۱۴۰۰|Categories: تصاویر اردو متوسطه 1, سال تحصیلی 01-1400, گالری دوره اول متوسطه|Tags: , , , |

19 آبان 1400 – دوره 26 دبیرستان امیر

۷ ۱۰, ۱۴۰۰

بازگشایی حضوری مدارس – آبان 1400 – متوسطه 1

۱۴۰۰/۱۰/۷ ۶:۴۶:۲۳دی ۷ام, ۱۴۰۰|Categories: تصاویر برنامه های آموزشی متوسطه 1, سال تحصیلی 01-1400, گالری دوره اول متوسطه|Tags: , , , , , , |

پایه هفتم، هشتم و نهم - دوره 25 و 26 و 27 - دبیرستان امیر دوره اول

۷ ۱۰, ۱۴۰۰

جشن 17 ربیع – پایه نهم – آبان 1400

۱۴۰۰/۱۰/۷ ۶:۳۲:۳۲دی ۷ام, ۱۴۰۰|Categories: تصاویر مراسم متوسطه 1, سال تحصیلی 01-1400, گالری دوره اول متوسطه|Tags: , , , , , , , , |

1 آبان 1400 - به مسئولیت دوره 25 - سخنرانان: آقای داوود صفرزاده و آقای امید فرزانه - سالن اجتماعات متوسطه 1 و فضای مجازی

۶ ۱۰, ۱۴۰۰

سنجش پزشکی – پایه هفتم و هشتم – مهر 1400

۱۴۰۰/۱۰/۷ ۶:۱۳:۰۹دی ۶ام, ۱۴۰۰|Categories: تصاویر برنامه های آموزشی متوسطه 1, سال تحصیلی 01-1400, گالری دوره اول متوسطه|Tags: , , , , , |

16 مهر 1400 - دوره 26 و 27 - دبیرستان امیر دوره اول

۶ ۱۰, ۱۴۰۰

مراسم پایان ماه صفر 1443 – مهر 1400 – متوسطه 1

۱۴۰۰/۱۰/۶ ۹:۲۵:۲۳دی ۶ام, ۱۴۰۰|Categories: تصاویر مراسم متوسطه 1, سال تحصیلی 01-1400, گالری دوره اول متوسطه|Tags: , , , , , , , |

14 مهر 1400 - سخنران و مداح: حجة الاسلام و المسلمین عطار نژاد و آقای مهدی صدقی - سالن اجتماعات متوسطه 1 و فضای مجازی

۶ ۱۰, ۱۴۰۰

جلسه معلمین – شهریور 1400 – متوسطه 1

۱۴۰۰/۱۰/۶ ۹:۰۱:۰۵دی ۶ام, ۱۴۰۰|Categories: تصاویر جلسات متوسطه 1, سال تحصیلی 01-1400, گالری دوره اول متوسطه|Tags: , , , |

30 شهریور 1400 - سخنرانان: آقای علی عظیم‌الشأن - آقای مجتبی تقدس - حیاط متوسطه 1

۶ ۱۰, ۱۴۰۰

هفتم‌ها در مدرسه – تیر 1400

۱۴۰۰/۱۰/۶ ۸:۴۰:۲۱دی ۶ام, ۱۴۰۰|Categories: تصاویر برنامه های آموزشی متوسطه 1, سال تحصیلی 01-1400, گالری دوره اول متوسطه|Tags: , , |

پایه هفتم - دوره 27 - دبیرستان امیر دوره اول

۸ ۰۹, ۱۴۰۰

کلاس‌های مجازی – سال تحصیلی 00-99 – متوسطه 1

۱۴۰۰/۱۰/۶ ۸:۳۷:۱۰آذر ۸ام, ۱۴۰۰|Categories: تصاویر برنامه های آموزشی متوسطه 1, سال تحصیلی 00-99, گالری دوره اول متوسطه|Tags: , , , , , , |

پایه هفتم، هشتم و نهم - دوره 24 و 25 و 26 - دبیرستان امیر دوره اول

۸ ۰۹, ۱۴۰۰

امتحانات نوبت دوم – پایه نهم – اردیبشهت 1400

۱۴۰۰/۱۰/۱ ۱۳:۰۵:۴۰آذر ۸ام, ۱۴۰۰|Categories: تصاویر برنامه های آموزشی متوسطه 1, سال تحصیلی 00-99, گالری دوره اول متوسطه|Tags: , , , , |

امتحانات نوبت دوم - پایه نهم - 28 اردیبهشت 1400 - دوره 24 دبیرستان امیر

۸ ۰۹, ۱۴۰۰

جشن 13 رجب – پایه هشتم – اسفند 99

۱۴۰۰/۱۰/۱ ۱۳:۰۵:۲۱آذر ۸ام, ۱۴۰۰|Categories: تصاویر مراسم متوسطه 1, سال تحصیلی 00-99, گالری دوره اول متوسطه|Tags: , , , , , , , |

6 اسفند 1399 - به مسئولیت دوره 25 - سخنرانان: آقای مجتبی تقدس و آقای مجید ذاکری - سالن اجتماعات متوسطه 1 و فضای مجازی

Go to Top