۷ ۱۰, ۱۴۰۰

بازگشایی حضوری مدارس – آبان 1400 – متوسطه 1

۱۴۰۰/۱۰/۷ ۶:۴۶:۲۳دی ۷ام, ۱۴۰۰|Categories: تصاویر برنامه های آموزشی متوسطه 1, سال تحصیلی 01-1400, گالری دوره اول متوسطه|Tags: , , , , , , |

پایه هفتم، هشتم و نهم - دوره 25 و 26 و 27 - دبیرستان امیر دوره اول

۶ ۱۰, ۱۴۰۰

سنجش پزشکی – پایه هفتم و هشتم – مهر 1400

۱۴۰۰/۱۰/۷ ۶:۱۳:۰۹دی ۶ام, ۱۴۰۰|Categories: تصاویر برنامه های آموزشی متوسطه 1, سال تحصیلی 01-1400, گالری دوره اول متوسطه|Tags: , , , , , |

16 مهر 1400 - دوره 26 و 27 - دبیرستان امیر دوره اول

۶ ۱۰, ۱۴۰۰

هفتم‌ها در مدرسه – تیر 1400

۱۴۰۰/۱۰/۶ ۸:۴۰:۲۱دی ۶ام, ۱۴۰۰|Categories: تصاویر برنامه های آموزشی متوسطه 1, سال تحصیلی 01-1400, گالری دوره اول متوسطه|Tags: , , |

پایه هفتم - دوره 27 - دبیرستان امیر دوره اول

۸ ۰۹, ۱۴۰۰

کلاس‌های مجازی – سال تحصیلی 00-99 – متوسطه 1

۱۴۰۰/۱۰/۶ ۸:۳۷:۱۰آذر ۸ام, ۱۴۰۰|Categories: تصاویر برنامه های آموزشی متوسطه 1, سال تحصیلی 00-99, گالری دوره اول متوسطه|Tags: , , , , , , |

پایه هفتم، هشتم و نهم - دوره 24 و 25 و 26 - دبیرستان امیر دوره اول

۸ ۰۹, ۱۴۰۰

امتحانات نوبت دوم – پایه نهم – اردیبشهت 1400

۱۴۰۰/۱۰/۱ ۱۳:۰۵:۴۰آذر ۸ام, ۱۴۰۰|Categories: تصاویر برنامه های آموزشی متوسطه 1, سال تحصیلی 00-99, گالری دوره اول متوسطه|Tags: , , , , |

امتحانات نوبت دوم - پایه نهم - 28 اردیبهشت 1400 - دوره 24 دبیرستان امیر

۱۵ ۱۰, ۱۳۹۸

نمایشگاه کتاب – آبان 98 – متوسطه 1

۱۴۰۰/۱۰/۲ ۴:۵۹:۴۶دی ۱۵ام, ۱۳۹۸|Categories: تصاویر برنامه های آموزشی متوسطه 1, سال تحصیلی 99-98, گالری دوره اول متوسطه|Tags: , |

تصاویر نمایشگاه کتاب 22 تا 30 آبان 1398

۱۴ ۱۰, ۱۳۹۸

انتخابات انجمن دانش آموزی – آبان 98 – متوسطه 1

۱۴۰۰/۱۰/۲ ۵:۳۹:۲۹دی ۱۴ام, ۱۳۹۸|Categories: تصاویر برنامه های آموزشی متوسطه 1, سال تحصیلی 99-98, گالری دوره اول متوسطه|Tags: , , , , |

انتخابات انجمن دانش آموزی 2 آبان 98 - دوره 23 و 24 و 25 دبیرستان امیر

۱۴ ۱۰, ۱۳۹۸

سنجش سلامت – پایه هفتم – مهر 98

۱۴۰۰/۱۰/۲ ۵:۳۹:۵۶دی ۱۴ام, ۱۳۹۸|Categories: تصاویر برنامه های آموزشی متوسطه 1, سال تحصیلی 99-98, گالری دوره اول متوسطه|Tags: , , , |

سنجش سلامت - پایه هفتم 19 مهر 98 - دوره 25 دبیرستان امیر

۲۳ ۰۷, ۱۳۹۸

طرح پلکان – پایه نهم – تابستان 98

۱۴۰۰/۱۰/۲ ۵:۴۲:۱۵مهر ۲۳ام, ۱۳۹۸|Categories: تصاویر برنامه های آموزشی متوسطه 1, سال تحصیلی 99-98, گالری دوره اول متوسطه|Tags: , , , |

طرح پلکان - پایه نهم تابستان 98 - دوره 23 دبیرستان امیر

۲۳ ۰۷, ۱۳۹۸

طرح پلکان – پایه هشتم – تابستان 98

۱۴۰۰/۱۰/۲ ۵:۴۲:۲۹مهر ۲۳ام, ۱۳۹۸|Categories: تصاویر برنامه های آموزشی متوسطه 1, سال تحصیلی 99-98, گالری دوره اول متوسطه|Tags: , , , |

طرح پلکان - پایه هشتم تابستان 98 - دوره 24 دبیرستان امیر

Go to Top