فروردین 1403

آذر 1402

اردوگاه چمران – پایه یازدهم – آبان 1402

1402/9/19 11:44:22آذر 19ام, 1402|دسته بندی های:‌ تصاویر اردو متوسطه 2, سال تحصیلی 03-1402, گالری دوره دوم متوسطه|برچسب های:‌ , , , |

اردوگاه چمران - پایه یازدهم - 29 و 30 آبان 1402 - دوره 25 دبیرستان امیر

اردوی مشهد – پایه دهم – آبان 1402

1402/9/19 11:33:02آذر 19ام, 1402|دسته بندی های:‌ تصاویر اردو متوسطه 2, سال تحصیلی 03-1402, گالری دوره دوم متوسطه|برچسب های:‌ , , , |

اردوی مشهد - پایه دهم - 22 تا 26 آبان 1402 - دوره 26 دبیرستان امیر

اردوی تفریحی پدران و پسران – مهر 1402 – متوسطه 2

1402/9/18 9:00:54آذر 18ام, 1402|دسته بندی های:‌ تصاویر اردو متوسطه 2, سال تحصیلی 03-1402, گالری دوره دوم متوسطه|برچسب های:‌ , , , , , , , , |

پایه دهم و یازدهم و دوازدهم (دوره 26 و 25 و 24 دبیرستان امیر) - 28 مهر 1402 - دانشگاه عباس‌پور

آبان 1402

اردوی دماوند – پایه دهم و یازدهم – مرداد 1402

1402/8/9 9:04:30آبان 9ام, 1402|دسته بندی های:‌ تصاویر اردو متوسطه 2, سال تحصیلی 03-1402, گالری دوره دوم متوسطه|برچسب های:‌ , , , , , |

اردوی دماوند - پایه دهم و یازدهم - 28 مرداد 1402 - دوره 26 و 25 دبیرستان امیر

کوه دارآباد – پایه دهم و یازدهم – مرداد 1402

1402/8/9 8:55:31آبان 9ام, 1402|دسته بندی های:‌ تصاویر اردو متوسطه 2, سال تحصیلی 03-1402, گالری دوره دوم متوسطه|برچسب های:‌ , , , , , |

کوه دارآباد - پایه دهم و یازدهم - 21 مرداد 1402 - دوره 26 و 25 دبیرستان امیر

مرداد 1402

شاه عبدالعظیم (ع) – پایه دهم و یازدهم – تیر 1402

1402/8/9 8:48:17مرداد 4ام, 1402|دسته بندی های:‌ تصاویر اردو متوسطه 2, سال تحصیلی 03-1402, گالری دوره دوم متوسطه|برچسب های:‌ , , , , , |

شاه عبدالعظیم (ع) - پایه دهم و یازدهم - 31 تیر 1402 - دوره 26 و 25 دبیرستان امیر

پینت‌بال – پایه دهم و یازدهم – تیر 1402

1402/5/4 6:36:46مرداد 4ام, 1402|دسته بندی های:‌ تصاویر اردو متوسطه 2, سال تحصیلی 03-1402, گالری دوره دوم متوسطه|برچسب های:‌ , , , , , |

پینت‌بال - پایه دهم و یازدهم - 24 تیر 1402 - دوره 26 و 25 دبیرستان امیر

خرداد 1402

رفتن به بالا