دانلود نرم افزار Python

کتاب آزاد آموزش پایتون

آموزش مقدماتی زبان برنامه نویسی Python

LearnPython

مکتب خونه

www.Tipy.ir

www.Dummies.com

ocw.MIT.edu

Snakify.org

Hitchhiker's Guide to Python

Penjee.com

Codecademy.com

Create-Code

Kids, Code, and Computer Science

Invent with Python

Real Python

علم الکترونیک و کامپیوتر(PC World Persian)

دنیای رایانه های شخصی

آموزش پایتون، مانند خوردن کیک آسان!

آموزش کامل برنامه نویسی پایتون

دانلود Pluralsight Python Tutorial Series

دانلود Infinite Skills Learning Python Programming

دانلود Infinite Skills Learning Python Programming