اهم اخبار

امتحان ورودی پایه دهم: چهارشنبه ۱۲ خرداد شروع امتحانات نوبت دوم: متوسطه یک، ۱۴۰۰/۲/۲۷ - متوسطه دو، ۱۴۰۰/۳/۱ اهدای کارنامه: متوسطه دو، ۱۴۰۰/۳/۲۴ شروع برنامه تابستانی: متوسطه یک و دو، ۱۴۰۰/۴/۱۲