مسابقات والیبال A.V.C – آبان و آذر 97
سال تحصیلی 98-97

 • تاریخ

  آبان و آذر 1397

 • برگزار کننده

  پایه یازدهم (دوره 20)

 • مکان

  حیاط شمالی متوسطه 2

winners
 • موضوع

  مسابقه پنجم (نیمه نهایی): هانترز – عارف قزوینی

 • تعداد

  20 عدد

 • حجم فایل

  6.27 MB

 • کیفیت

  1920×1280

 • موضوع

  مسابقه ششم (نیمه نهایی): شیاطین سرخ – جمال الخاشقچی

 • تعداد

  27 عدد

 • حجم فایل

  11.2 MB

 • کیفیت

  1920×1280

 • موضوع

  مسابقه هفتم (فینال): هانترز – شیاطین سرخ

 • تعداد

  47 عدد

 • حجم فایل

  17.8 MB

 • کیفیت

  1920×1280

 • موضوع

  مسابقه دوم: عارف قزوینی – ستاره سرخ

 • تعداد

  12 عدد

 • حجم فایل

  4.05 MB

 • کیفیت

  1920×1280

 • موضوع

  مسابقه سوم: جمال الخاشقچی – آورنده مرگ

 • تعداد

  22 عدد

 • حجم فایل

  6.69 MB

 • کیفیت

  1920×1280

 • موضوع

  مسابقه چهارم: شیاطین سرخ – ستارگان حسن آباد

 • تعداد

  10 عدد

 • حجم فایل

  2.38 MB

 • کیفیت

  1920×1280

 • موضوع

  مسابقه اول: هانترز – گلوله های آتشین

 • تعداد

  24 عدد

 • حجم فایل

  10.1 MB

 • کیفیت

  1920×1280

پایه دهم
shayatin

بازی هفتم (فینال)
8 – 6

hunters
پایه یازدهم
پایه دوازدهم
jamal

بازی ششم (نیمه نهایی)
8 – 6

shayatin
پایه دهم
پایه دوازدهم
null

بازی پنجم (نیمه نهایی)
9 – 7

hunters
پایه یازدهم

ستارگان حسن آباد

پایه یازدهم
volleyball-ball

بازی چهارم
8 – 5

shayatin
پایه دهم

آورنده مرگ

پایه یازدهم
volleyball-ball

بازی سوم
9 – 7

jamal
پایه دوازدهم

ستاره سرخ

پایه دهم
volleyball-ball

بازی دوم
8 – 1

null
پایه دوازدهم

گلوله های آتشین

پایه دهم
volleyball-ball

بازی اول
8 – 6

hunters
پایه یازدهم