پایه دوازدهم

  • همه
  • آزمون ها
  • محتوای آموزشی
  • نمونه سوالات

آزمون های نوبت اول سال تحصیلی 98-97
دروس: دین و زندگی، زبان انگلیسی، عربی، فارسی، زیست شناسی، گسسته، حسابان ۲، ریاضی تجربی، فیزیک تجربی، فیزیک ریاضی، هندسه تحلیلی، شیمی

جمع بندی بحث انتقال توابع حسابان 2 پایه دوازدهم

عربی – زبان انگلیسی – ادبیات – فیزیک – ریاضیات – حسابان – شیمی – زیست شناسی

اصلاحات کتاب شیمی پایه دوازدهم – سال تحصیلی 98-97 – که از طرف دفتر تألیف اعلام شده است.

+ تست تمرینی دیفرانسیل
+ آزمون جامع ریاضی و تجربی

مشتمل بر سوال و پاسخنامه آزمون های شنبه تا پنجشنبه هفته سوم آذر 97.
+ تست های تمرینی فیزیک

مشتمل بر سوال و پاسخنامه آزمون های شنبه تا پنجشنبه هفته اول آذر 97.

مشتمل بر سوال و پاسخنامه آزمون های شنبه تا دوشنبه هفته چهارم آبان 97.
+ تمرین دیفرانسیل.

مشتمل بر سوال و پاسخنامه آزمون های سه شنبه تا پنجشنبه هفته سوم آبان 97.

مشتمل بر سوال و پاسخنامه آزمون های شنبه تا دوشنبه هفته سوم آبان 97.
+ تمرین مثلثات.

مشتمل بر سوال و پاسخنامه آزمون های سه شنبه تا پنجشنبه هفته دوم آبان 97.
+ تست تمرینی دیفرانسیل.
+ آزمون کلی رشته تجربی و ریاضی.

مشتمل بر سوال و پاسخنامه آزمون های شنبه تا دوشنبه هفته دوم آبان 97.

مشتمل بر سوال و پاسخنامه آزمون های سه شنبه تا پنجشنبه هفته اول آبان 97.
+ پاسخ تشریحی پرسش های فصل اول فیزیک.

مشتمل بر سوال ها و پاسخنامه های آزمون های شنبه تا دوشنبه هفته اول آبان 97.