تلفن تماس : 77531347 – 77535066 – 77537819

آدرس : خیابان انقلاب – خیابان شریعتی – خیابان سمیه  – نرسیده به بیمارستان آراد – پلاک47