پایه دهم

  • همه
  • آزمون ها
  • تکالیف
  • محتوای آموزشی
  • نمونه سوالات

دروس: تفکر و سواد رسانه، دین و زندگی، عربی، فارسی، آمادگی دفاعی، هندسه، ریاضیات، فیزیک، شیمی، زیست شناسی، زبان انگلیسی

دروس: تفکر و سواد رسانه، دین و زندگی، عربی، فارسی، نگارش، هندسه، ریاضیات، فیزیک، شیمی، آزمایشگاه، جغرافیا، زیست شناسی

تکلیف درس اکسل – پایه دهم – شماره 1 – سال تحصیلی 99-98 – دبیرستان امیر دوره دوم

آزمون های نوبت اول سال تحصیلی 98-97
دروس: تفکر و سواد رسانه، دین و زندگی، زبان انگلیسی، عربی، فارسی، هندسه، ریاضیات، فیزیک، شیمی، آزمایشگاه، جغرافی

فایل های صوتی PACESETTER-2 برای کلاس زبان ترمیک پایه دهم و یازدهم – سال تحصیلی 99-98

آزمون های نوبت دوم سال تحصیلی 97-96
دروس: تفکر و سواد رسانه، دین و زندگی، زبان ترمیک، زبان انگلیسی، عربی، فارسی، نگارش، هندسه، ریاضیات، فیزیک، شیمی، آزمایشگاه، آمادگی دفاعی، جغرافیا، زیست و اکسل

سال تحصیلی 97-98 – متوسطه 2
فایل excel مربوط به تکلیف

سال تحصیلی 97-98 – متوسطه 2
فایل excel مربوط به تکلیف

پاسخنامه تشریحی سه آزمون تستی هندسه – پایه دهم – سال تحصیلی 98-97

شامل یک داستان و نکات درست نویسی مورد نیاز در آزمون نگارش پایۀ دهم – سال تحصیلی 98-97

آزمون های نوبت اول سال تحصیلی 97-96
دروس: تفکر رسانه ای، دین وزندگی، زبان ترمیک، زبان انگلیسی، عربی، فارسی، نگارش، هندسه، ریاضیات، فیزیک، شیمی، آزمایشگاه

سال تحصیلی 97-98 – متوسطه 2
فایل pdf و excel پروژه عملی

سال تحصیلی 97-98 – متوسطه 2
پروژه عملی کلاس اکسل

سال تحصیلی 97-98 – متوسطه 2
فایل خلاصه مطالب تدریس شده + پروژه عملی

شماره 1 – تابستان 97
فایل PDF + فایل اکسل

سوالات آزمون های نوبت دوم – سال تحصیلی 96-95
نمونه سوالات دروس عربی، ریاضیات، سواد رسانه، زبان انگلیسی، فارسی، هندسه، دین و زندگی، فیزیک، جغرافیا، نگارش، شیمی، زبان تکمیلی و آمادگی دفاعی

آمادگی برای آزمون نوبت اول – سال تحصیلی 97-96
دانلود نمونه سوالات زبان تکمیلی حاوی سه نمونه Reading Comprehension

سوالات آزمون های نوبت اول – سال تحصیلی 96-95
نمونه سوالات دروس عربی، ریاضیات، سواد رسانه، زبان انگلیسی، فارسی، هندسه، دین و زندگی، فیزیک، جغرافیا، نگارش، شیمی، زبان تکمیلی