آخرین مطالب ...

نفرات برتر مستمر اول – سال تحصیلی 01-1400 – متوسطه 2

نفرات برتر پایه دهم و یازدهم در مستمر اول سال تحصیلی 01-1400

نفرات برتر آزمون معما 1 – آذر 1400 – متوسطه 1

اعلام نفرات برتر مسابقه معما (مسابقه علمی مدرسه امیر) که در روز شنبه 27 آذر 1400 ساعت 15:00 برگزار شده بود.

اردوی اردوگاه باهنر – پایه هشتم – آبان 1400

19 آبان 1400 – دوره 26 دبیرستان امیر

بازگشایی حضوری مدارس – آبان 1400 – متوسطه 1

پایه هفتم، هشتم و نهم – دوره 25 و 26 و 27 – دبیرستان امیر دوره اول

جشن 17 ربیع – پایه نهم – آبان 1400

1 آبان 1400 – به مسئولیت دوره 25 – سخنرانان: آقای داوود صفرزاده و آقای امید فرزانه – سالن اجتماعات متوسطه 1 و فضای مجازی

سنجش پزشکی – پایه هفتم و هشتم – مهر 1400

16 مهر 1400 – دوره 26 و 27 – دبیرستان امیر دوره اول

نفرات برتر مستمر اول – سال تحصیلی 01-1400 – متوسطه 2

نفرات برتر پایه دهم و یازدهم در مستمر اول سال تحصیلی 01-1400

نفرات برتر آزمون معما 1 – آذر 1400 – متوسطه 1

اعلام نفرات برتر مسابقه معما (مسابقه علمی مدرسه امیر) که در روز شنبه 27 آذر 1400 ساعت 15:00 برگزار شده بود.

کتاب ها

مجلات