پایه دوازدهم

 • همه
 • آزمون ها
 • محتوای آموزشی
 • نمونه سوالات

آزمون های نوبت اول سال تحصیلی 98-97
دروس: دین و زندگی، زبان انگلیسی، عربی، فارسی، زیست شناسی، گسسته، حسابان ۲، ریاضی تجربی، فیزیک تجربی، فیزیک ریاضی، هندسه تحلیلی، شیمی

جمع بندی بحث انتقال توابع حسابان 2 پایه دوازدهم

عربی – زبان انگلیسی – ادبیات – فیزیک – ریاضیات – حسابان – شیمی – زیست شناسی

اصلاحات کتاب شیمی پایه دوازدهم – سال تحصیلی 98-97 – که از طرف دفتر تألیف اعلام شده است.

+ تست تمرینی دیفرانسیل
+ آزمون جامع ریاضی و تجربی

مشتمل بر سوال و پاسخنامه آزمون های شنبه تا پنجشنبه هفته سوم آذر 97.
+ تست های تمرینی فیزیک

مشتمل بر سوال و پاسخنامه آزمون های شنبه تا پنجشنبه هفته اول آذر 97.

مشتمل بر سوال و پاسخنامه آزمون های شنبه تا دوشنبه هفته چهارم آبان 97.
+ تمرین دیفرانسیل.

مشتمل بر سوال و پاسخنامه آزمون های سه شنبه تا پنجشنبه هفته سوم آبان 97.

مشتمل بر سوال و پاسخنامه آزمون های شنبه تا دوشنبه هفته سوم آبان 97.
+ تمرین مثلثات.

مشتمل بر سوال و پاسخنامه آزمون های سه شنبه تا پنجشنبه هفته دوم آبان 97.
+ تست تمرینی دیفرانسیل.
+ آزمون کلی رشته تجربی و ریاضی.

مشتمل بر سوال و پاسخنامه آزمون های شنبه تا دوشنبه هفته دوم آبان 97.

مشتمل بر سوال و پاسخنامه آزمون های سه شنبه تا پنجشنبه هفته اول آبان 97.
+ پاسخ تشریحی پرسش های فصل اول فیزیک.

مشتمل بر سوال ها و پاسخنامه های آزمون های شنبه تا دوشنبه هفته اول آبان 97.

پایه یازدهم

 • همه
 • آزمون ها
 • نمونه سوالات

دروس: دین و زندگی، عربی، زمین شناسی، آمار و احتمال، حسابان، ریاضی تجربی، فیزیک، هندسه، شیمی، آزمایشگاه، تاریخ، انسان و محیط‌ زیست، زیست شناسی

آزمون های نوبت اول سال تحصیلی 98-97
دروس: دین و زندگی، زبان انگلیسی، عربی، فارسی، نگارش، زمین شناسی، آمار و احتمال، حسابان، ریاضی تجربی، فیزیک، هندسه، شیمی، آزمایشگاه، تاریخ

فایل های صوتی PACESETTER-2 برای کلاس زبان ترمیک پایه دهم و یازدهم – سال تحصیلی 99-98

آزمون های نوبت دوم سال تحصیلی 97-96
دروس: انسان و محیط زیست، دین و زندگی، زبان انگلیسی، زبان تکمیلی، عربی، فارسی، نگارش، زمین شناسی، زیست شناسی، آمار و احتمال، حسابان، ریاضی تجربی، فیزیک، هندسه، شیمی، آزمایشگاه، کارگاه کارآفرینی و تولید، دوران ما و تاریخ

آزمون های نوبت اول سال تحصیلی 97-96
دروس: انسان و محیط زیست، دین و زندگی، زبان انگلیسی، عربی، فارسی، نگارش، زمین شناسی، زیست شناسی، آمار و احتمال، حسابان، ریاضی تجربی، فیزیک، هندسه، شیمی، آزمایشگاه

پاسخنامه تشریحی آزمون تستی جامع

نوبت اول – سال تحصیلی 97-96
دانلود نمونه سوالات زبان تکمیلی حاوی سه نمونه Reading Comprehension

پایه دهم

 • همه
 • آزمون ها
 • تکالیف
 • نمونه سوالات

دروس: تفکر و سواد رسانه، دین و زندگی، عربی، فارسی، نگارش، هندسه، ریاضیات، فیزیک، شیمی، آزمایشگاه، جغرافیا، زیست شناسی

تکلیف درس اکسل – پایه دهم – شماره 1 – سال تحصیلی 99-98 – دبیرستان امیر دوره دوم

آزمون های نوبت اول سال تحصیلی 98-97
دروس: تفکر و سواد رسانه، دین و زندگی، زبان انگلیسی، عربی، فارسی، هندسه، ریاضیات، فیزیک، شیمی، آزمایشگاه، جغرافی

فایل های صوتی PACESETTER-2 برای کلاس زبان ترمیک پایه دهم و یازدهم – سال تحصیلی 99-98

آزمون های نوبت دوم سال تحصیلی 97-96
دروس: تفکر و سواد رسانه، دین و زندگی، زبان ترمیک، زبان انگلیسی، عربی، فارسی، نگارش، هندسه، ریاضیات، فیزیک، شیمی، آزمایشگاه، آمادگی دفاعی، جغرافیا، زیست و اکسل

سال تحصیلی 97-98 – متوسطه 2
فایل excel مربوط به تکلیف

سال تحصیلی 97-98 – متوسطه 2
فایل excel مربوط به تکلیف

پاسخنامه تشریحی سه آزمون تستی هندسه – پایه دهم – سال تحصیلی 98-97

شامل یک داستان و نکات درست نویسی مورد نیاز در آزمون نگارش پایۀ دهم – سال تحصیلی 98-97

آزمون های نوبت اول سال تحصیلی 97-96
دروس: تفکر رسانه ای، دین وزندگی، زبان ترمیک، زبان انگلیسی، عربی، فارسی، نگارش، هندسه، ریاضیات، فیزیک، شیمی، آزمایشگاه

سال تحصیلی 97-98 – متوسطه 2
فایل pdf و excel پروژه عملی

سال تحصیلی 97-98 – متوسطه 2
پروژه عملی کلاس اکسل

سال تحصیلی 97-98 – متوسطه 2
فایل خلاصه مطالب تدریس شده + پروژه عملی

شماره 1 – تابستان 97
فایل PDF + فایل اکسل

سوالات آزمون های نوبت دوم – سال تحصیلی 96-95
نمونه سوالات دروس عربی، ریاضیات، سواد رسانه، زبان انگلیسی، فارسی، هندسه، دین و زندگی، فیزیک، جغرافیا، نگارش، شیمی، زبان تکمیلی و آمادگی دفاعی

آمادگی برای آزمون نوبت اول – سال تحصیلی 97-96
دانلود نمونه سوالات زبان تکمیلی حاوی سه نمونه Reading Comprehension

سوالات آزمون های نوبت اول – سال تحصیلی 96-95
نمونه سوالات دروس عربی، ریاضیات، سواد رسانه، زبان انگلیسی، فارسی، هندسه، دین و زندگی، فیزیک، جغرافیا، نگارش، شیمی، زبان تکمیلی

پایه نهم

 • همه
 • تکالیف
 • نمونه سوالات

دروس: آمادگی دفاعی، پیام های آسمانی، مطالعات اجتماعی، زبان انگلیسی، ریاضی، علوم، عربی، انشا، قرآن، املا

دروس: آمادگی دفاعی، پیام های آسمانی، مطالعات اجتماعی، زبان انگلیسی، ریاضی، علوم، عربی، انشا، قرآن، املا

دروس: آمادگی دفاعی، پیام های آسمانی، مطالعات اجتماعی، زبان انگلیسی، علوم، عربی، انشا، املا

دروس: آمادگی دفاعی، پیام های آسمانی، مطالعات اجتماعی، زبان انگلیسی، ریاضی، علوم، عربی، انشا، قرآن، املا

دروس: ادبیات، آمادگی دفاعی، پیام های آسمانی، مطالعات اجتماعی، زبان انگلیسی، زیست و زمین شناسی، حساب، هندسه، فیزیک، عربی و انشا

آزمون های نوبت اول سال تحصیلی 97-96
دروس: ادبیات، عربی، پیام های آسمانی٬ مطالعات اجتماعی، زبان انگلیسی، زیست شناسی، حساب، هندسه، فیزیک

دانلود تکالیف نوروزی – پایه نهم – نوروز 97

نوبت اول – سال تحصیلی 96-95 و 95-94 و 94-93
نمونه سوالات دروس عربی، حساب، زیست شناسی، زبان انگلیسی، ادبیات، هندسه، پیام های آسمانی، فیزیک، مطالعات اجتماعی

پایه هشتم

 • همه
 • تکالیف
 • جزوات
 • نمونه سوالات

دروس: ادبیات، املا، پیام های آسمانی، مطالعات اجتماعی، زیست شناسی، حساب، حساب تکمیلی، هندسه، فیزیک، تفکر و سبک زندگی، انشا، عربی

دروس: ادبیات، پیام های آسمانی، مطالعات اجتماعی، زیست شناسی، حساب، حساب تکمیلی، هندسه، فیزیک، تفکر و سبک زندگی، انشا، عربی

دروس: ادبیات، املا، پیام های آسمانی، مطالعات اجتماعی، زبان انگلیسی، زیست و زمین شناسی، حساب،  هندسه،  فیزیک، تفکر و سبک زندگی و انشا

آزمون های نوبت اول سال تحصیلی 97-96
دروس: ادبیات، عربی، پیام های آسمانی، مطالعات اجتماعی، زبان انگلیسی، زیست شناسی، حساب، هندسه، فیزیک

دانلود جزوه معرفی کلاس های طرح پلکان
حجم فایل 3/67 مگابایت

نوبت دوم – سال تحصیلی 96-95
نمونه سوالات دروس ادبیات، عربی، زیست شناسی، مطالعات اجتماعی، هندسه، فیزیک، حساب، پیام های آسمانی، تفکر و سبک زندگی، زبان انگلیسی

دانلود تکالیف نوروزی – پایه هشتم – نوروز 97

نوبت اول – سال تحصیلی 96-95 و 95-94 و 94-93
نمونه سوالات دروس عربی، حساب، زیست شناسی، زبان انگلیسی، ادبیات، هندسه، پیام های آسمانی، فیزیک، مطالعات اجتماعی

پایه هفتم

 • همه
 • تکالیف
 • جزوات
 • نمونه سوالات

دروس: ادبیات، پیام های آسمانی، مطالعات اجتماعی، زیست شناسی، حساب، حساب تکمیلی، هندسه،  فیزیک، انشا، عربی

دروس: ادبیات، پیام های آسمانی، مطالعات اجتماعی، زیست شناسی، حساب، حساب تکمیلی، هندسه،  فیزیک، تفکر و سبک زندگی، املا، انشا، عربی

دروس: ادبیات، پیام های آسمانی، مطالعات اجتماعی، زبان انگلیسی، زیست و زمین شناسی، حساب،  هندسه،  فیزیک، تفکر و سبک زندگی، املا، انشا

آزمون های نوبت اول سال تحصیلی 97-96
دروس: ادبیات، عربی، پیام های آسمانی، مطالعات اجتماعی، زبان انگلیسی، زیست شناسی، حساب، هندسه، فیزیک

دانلود جزوه آشنایی با طرح پلکان
حجم فایل 3/57 مگابایت

نوبت دوم – سال تحصیلی 96-95
نمونه سوالات دروس ادبیات، عربی، MS Word، مطالعات اجتماعی، انشا و آیین نگارش، فیزیک، حساب، املا، پیام های آسمانی، تفکر و سبک زندگی، زبان انگلیسی

دانلود تکالیف نوروزی – پایه هفتم – نوروز 97

نوبت اول – سال تحصیلی 96-95 و 95-94 و 94-93
نمونه سوالات دروس عربی، حساب، زیست شناسی، زبان انگلیسی، ادبیات، هندسه، پیام های آسمانی، فیزیک، مطالعات اجتماعی

لینکدونی

PowerPoint

فیلم های ضربه گیر ( با موضوع آمادگی برای امتحان )

مقالات ضربه گیر ( با موضوع آمادگی برای امتحان )

ممقالات مشاوره ای موضوعی – روش های بهبود تمرکز

1584 Downloads

حجم فایل: MB 7.89

مقالات مشاوره ای موضوعی – راهکارهای بهبود حافظه

842 Downloads

حجم فایل: MB 6.63

مقالات مشاوره ای موضوعی – درس خواندن بعد از ناهار؟… من که حوصله ندارم!

675 Downloads

حجم فایل: MB 21.8

ممقالات مشاوره ای موضوعی – تغذیه و روزهای باقی مانده!

797 Downloads

حجم فایل: MB 6.21

مقالات مشاوره ای موضوعی – انرژی و نشاط با تغذیه

697 Downloads

حجم فایل: MB 27

مقالات مشاوره ای موضوعی – انتخاب میان وعده سالم

493 Downloads

حجم فایل: MB 6.95

مقالات مشاوره ای موضوعی – اصول بنیادی مرور درسی

1379 Downloads

حجم فایل: MB 6.66

مقالات مشاوره ای موضوعی – آرامش ؛ آرامش ؛ آرامش

860 Downloads

حجم فایل: MB 6.07

کاهش اضطراب امتحان

618 Downloads

حجم فایل: KB 345

اضطراب امتحان – دانشگاه شهید بهشتی

690 Downloads

حجم فایل: KB 395

راهنمای مرور (New Revision Guide)

614 Downloads

حجم فایل: MB 1.63

اضطراب امتحان

690 Downloads

حجم فایل: KB 181

فیلم های مشاوره ای گزینه 2

زنگ تفریح