المپیاد

 • همه
 • پایه دهم
 • پایه یازدهم
 • ترکیبیات
 • تمرین المپیاد ریاضی
 • سال تحصیلی 98-97
 • نظریه اعداد

تمرین سری ششم – پایه یازدهم – تابستان 97
محتوای تمرین: نظریه اعداد

تمرین سری پنجم – پایه دهم – تابستان 97
محتوای تمرین: ترکیبیات (معادلات خطی ضرایب واحد، بسط دو جمله ای)

تمرین سری پنجم – پایه یازدهم – تابستان 97
محتوای تمرین: نظریه اعداد

تمرین سری چهارم – پایه دهم – تابستان 97
محتوای تمرین: ترکیبیات (ترکیب، مسئله مسیر)

تمرین سری چهارم – پایه یازدهم – تابستان 97
محتوای تمرین: نظریه اعداد

تمرین سری سوم – پایه دهم – تابستان 97
محتوای تمرین: ترکیبیات (جایگشت دوری و با تکرار)

تمرین سری سوم – پایه یازدهم – تابستان 97
محتوای تمرین: نظریه اعداد

تمرین سری دوم – پایه دهم – تابستان 97
محتوای تمرین: ترکیبیات (اصول شمارش، جایگشت خطی و تبدیل)

تمرین سری دوم – پایه یازدهم – تابستان 97
محتوای تمرین: نظریه اعداد

تمرین سری اول – پایه دهم – تابستان 97
محتوای تمرین: ترکیبیات (اصول شمارش)

تمرین سری اول – پایه یازدهم – تابستان 97
محتوای تمرین: نظریه اعداد

مجلات

 • همه
 • 2018
 • 2022
 • August
 • July
 • Mathematics Times
 • Mathematics Today
 • October

کتابخانه

 • همه
 • آمار
 • احتمال
 • انگلیسی
 • تاریخ ریاضی
 • ترکیبیات
 • جبر
 • حساب
 • حسابان
 • فارسی
 • کاربرد ریاضی
 • مثلثات
 • معمای ریاضی
 • منطق
 • هندسه
 • یادگیری ریاضی

اسلایدهای آموزشی

لینکدونی

لینک های GeoGebra

المپیادهای ایران و جهان

فارسی

English