هفته آشنایی با مدرسه – پایه هفتم – شهریور 97

تصاویر برنامه های آموزشی – دبیرستان امیر دوره اول

سال تحصیلی 98-97

 • تاریخ

  24 تا 27 شهریور 1397

 • مکان

  دبیرستان امیر دوره اول
  دانشگاه شهید عباس پور

 • دوره

  دوره 24 دبیرستان امیر

 • موضوع

  هفته آشنایی با مدرسه (برنامه های دیگر) – پایه هفتم – شهریور 97

 • تعداد

  39 عدد

 • حجم فایل

  13.5 MB

 • کیفیت

  1920×1440

 • موضوع

  هفته آشنایی با مدرسه (دانشگاه عباس پور) – پایه هفتم – شهریور 97

 • تعداد

  38 عدد

 • حجم فایل

  24.1 MB

 • کیفیت

  1920×1440

برنامه های مختلف

دانشگاه شهید عباس پور