تصاویر مسابقات والیبال مدرسه

سال تحصیلی 95-96

در این مسابقات تیم سوم با برنده شدن در 3 مسابقه از 4 مسابقه توانست برنده نهایی این دوره باشد.