نتایج نهایی کنکور سال 1398 - متوسطه 2 - دبیرستان امیر

آمار قبول شدگان در کنکور سراسری سال 1398

نتایج نهایی کنکور سال 1398

رشته قبولی دانش آموزان در کنکور سال 1398 اعلام شد.

نفرات برتر دوره 19 دبیرستان امیر از مجموع 43 نفر در رشته ریاضی و تجربی به شرح زیر است:

تعداد رتبه های زیر 1000: 9 نفر

تعداد رتبه های زیر 3000: 17 نفر

در ادامه اسامی دانش آموزان به همراه رشته ی قبولی آن ها آمده است.

3

محمدمهدی نقادیان مقدم

پزشکی | دانشگاه شاهد – تهران

2

محمدرضا برادریزدچیان

مهندسی برق | دانشگاه شهید بهشتی

1

محمدصدرا شرفی

مهندسی کامپیوتر | دانشگاه تهران

6

سیدعلی شیرازی

مهندسی مکانیک | دانشگاه صنعتی خواجه نصیر

5

امیر سجادی مرام

علوم کامپیوتر | دانشگاه تهران

4

محمدصادق رحیمی

فیزیک | دانشگاه صنعتی شریف

9

نوید معمارپور

مهندسی عمران | دانشگاه صنعتی خواجه نصیر

8

سیدمحمدحسین عبادی

علوم مهندسی | دانشگاه تهران

7

امیرحسین فراهانی

مهندسی برق | دانشگاه شهیدبهشتی

12

محمدجواد نیکومنظر

مهندسی کامپیوتر | دانشگاه شاهد – تهران

11

محمدحسین مخدومی

مهندسی مواد و متالورژی | دانشگاه علم و صنعت ایران

10

سهیل ساعدی فرد

مهندسی برق | دانشگاه شهید بهشتی

15

امیرمهدی کریمی

فیزیک | دانشگاه علم و صنعت ایران

14

سیدامین موسوی شعرباف

مهندسی عمران | دانشگاه شهید بهشتی

13

محمدامین اله داد

مهندسی نساجی | دانشگاه صنعتی امیرکبیر

18

امیرحسین دوستار

علوم کامپیوتر | دانشگاه شاهد تهران

17

مهدی اسحق نوری

مهندسی عمران | دانشگاه قم

16

علیرضا صادقی

اقتصاد | دانشگاه شهید بهشتی

21

محمدحسن طالبی

مهندسی برق | دانشگاه علم و فرهنگ

20

محمدحسین فلک دوست

اقتصاد | دانشگاه علامه طباطبایی

19

طاها حسین آبادی

مهندسی برق | دانشگاه علم و فرهنگ

24

عرفان فاضلی

مهندسی مواد و متالورژی | دانشگاه فردوسی مشهد

23

ابوالفضل عبادتی

مهندسی صنایع | دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی

22

نوید خوشنویسان

مهندسی صنایع | دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب

27

علی رضا حاجی حسینی

مهندسی صنایع | دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب

26

محمد میرزا رمضان تفرشی

مدیریت بازرگانی | دانشگاه شاهد تهران

25

مهدی پور رمضان

مهندسی عمران | دانشگاه خوارزمی تهران

30

محمدآرمان حمیدیان

مهندسی مواد و متالورژی | دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی

29

مهبد رمضان شمس

زبان و ادبیات انگلیسی | دانشگاه علامه طباطبایی

28

محمدعلی پایدار اردکانی

حسابداری | دانشگاه تهران

33

علی زرگرنژاد

شیمی کاربردی | دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب

32

محمدمهدی یوسفیان

مهندسی عمران | دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات

31

علیرضا ولی زاده

مهندسی پزشکی | دانشگاه صنعتی امیرکبیر

36

محمدحسین ایزدی

مهندسی عمران | دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب

35

محمد مهیار امامی

شیمی کاربردی | دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات

34

علیرضا دادنیا

مهندسی مواد و متالورژی | دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی

39

علی نوروزی خوش

مهندسی عمران | دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب

38

محمدعلی خوندابی یکتا

مهندسی صنایع | دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب

37

امیرمحمد عسگر سمنانی

مهندسی صنایع | دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی

42

علی اصغر جنتی

مهندسی عمران | دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب

41

محسن مقدس تبریزی

مهندسی صنایع | دانشگاه خلیج فارس

40

امیرحسین پرستاری

مهندسی صنایع | دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب