نمایشگاه کتاب باغ معطر – آبان 96

دبیرستان امیر متوسطه 1


همه ساله در آبان ماه بر طبق تقویم اجرایی و برنامه ریزی دست اندرکاران شورای مدرسه، نمایشگاه کتاب با عناوین و موضوعات متنوع در محل کتابخانه برگزار میگردد که امسال هم به همت مسئول کتابخانه – جناب آقای مقدس – این نمایشگاه با بیش از 390 عنوان کتاب برگزار گردید. امسال همچون سال گذشته، همراه برگزاری این نمایشگاه، نمایشگاه عکسی نیز با موضوع «محرم» و با عنوان «سبز، سرخ، سیاه» برگزار گردید.