طرح پلکان – پایه هفتم – تابستان 98

تصاویر برنامه های آموزشی – دبیرستان امیر دوره اول

سال تحصیلی 99-98

 • تاریخ

  تابستان سال تحصیلی 99-98

 • دوره

  دوره 25 دبیرستان امیر

 • موضوع

  تصاویر طرح پلکان – پایه هفتم – تابستان 98

 • تعداد

  31 عدد

 • حجم فایل

  7.40 MB

 • کیفیت

  2058×1543