مراسم شهادت امیرالمؤمنین (ع) – اردیبهشت 99 – متوسطه 2

تصاویر مراسم – دبیرستان امیر دوره دوم

سال تحصیلی 99-98

  • تاریخ

    26 اردیبهشت 1399

  • سخنران

    آقای داوود صفرزاده

  • مکان

    کتابخانه دبیرستان امیر متوسطه 2