یک روز در مدرسه – سال تحصیلی 01-1400 – متوسطه 2

تصاویر برنامه های آموزشی – دبیرستان امیر دوره دوم

سال تحصیلی 01-1400

 • تاریخ

  سال تحصیلی 01-1400

 • مکان

  دبیرستان امیر دوره دوم

 • دوره

  دوره 22 و 23 و 24 دبیرستان امیر

 • موضوع

  تصاویر یک روز در مدرسه – سال تحصیلی 01-1400 – متوسطه 2

 • تعداد

  200 عدد

 • حجم فایل

  56.0 MB

 • کیفیت

  1920×1280