مسابقات بسکتبال مدرسه

مسابقات 2 از 3 بین پایه یازدهم (دوره 24) و پایه دهم (دوره 25)

قهرمانی تیم یازدهم (دوره 24) در این دوره از مسابقات

تصاویر ورزشی – دبیرستان امیر دوره دوم

سال تحصیلی 02-1401

basketball-madrese-1400-01-senior
 • تاریخ

  سال تحصیلی 02-1401

 • برگزار کننده

  دبیرستان امیر دوره دوم

 • مکان

  حیاط جنوبی متوسطه 2

 • موضوع

  مسابقات بسکتبال مدرسه – بازی سوم (14 اردیبهشت 1402)

 • تعداد

  269 عدد

 • حجم فایل

  106 MB

 • کیفیت

  1920×1280

 • موضوع

  مسابقات بسکتبال مدرسه – بازی دوم (27 بهمن 1401)

 • تعداد

  16 عدد

 • حجم فایل

  6.70 MB

 • کیفیت

  1920×1280

 • موضوع

  مسابقات بسکتبال مدرسه – بازی اول (12 آبان 1401)

 • تعداد

  105 عدد

 • حجم فایل

  41.2 MB

 • کیفیت

  1920×1280

دوره 25

پایه دهم
null

بازی سوم (14 اردیبهشت 1402)
32 – 19

null
پایه یازدهم

دوره 25

پایه دهم
null

بازی دوم (27 بهمن 1401)
28 – 19

null
پایه یازدهم

دوره 25

پایه دهم
null

بازی اول (12 آبان 1401)
15 – 18

null
پایه یازدهم