مسابقات بسکتبال مدرسه

مسابقات 3 از 5 بین پایه یازدهم (دوره 20) و پایه دهم (دوره 21)

قهرمانی تیم یازدهم در این دوره از مسابقات

تصاویر ورزشی – دبیرستان امیر دوره دوم

سال تحصیلی 98-97

basketball-madrese-97-98-senior-m5
 • تاریخ

  سال تحصیلی 98-97

 • برگزار کننده

  دبیرستان امیر دوره دوم

 • مکان

  حیاط جنوبی متوسطه 2

 • موضوع

  مسابقات بسکتبال مدرسه – بازی سوم

 • تعداد

  33 عدد

 • حجم فایل

  12.6 MB

 • کیفیت

  1920×1280

 • موضوع

  مسابقات بسکتبال مدرسه – بازی چهارم

 • تعداد

  56 عدد

 • حجم فایل

  16.0 MB

 • کیفیت

  1920×1080

 • موضوع

  مسابقات بسکتبال مدرسه – بازی پنجم

 • تعداد

  31 عدد

 • حجم فایل

  9.39 MB

 • کیفیت

  1920×1080

 • موضوع

  مسابقات بسکتبال مدرسه – بازی اول

 • تعداد

  125 عدد

 • حجم فایل

  48.5 MB

 • کیفیت

  1920×1280

 • موضوع

  مسابقات بسکتبال مدرسه – بازی دوم

 • تعداد

  52 عدد

 • حجم فایل

  15.6 MB

 • کیفیت

  1920×1280

دوره 21

پایه دهم
null

بازی پنجم
25 – 19

null
پایه یازدهم

دوره 21

پایه دهم
null

بازی چهارم
15 – 13

null
پایه یازدهم

دوره 21

پایه دهم
null

بازی سوم
22 – 27

null
پایه یازدهم

دوره 21

پایه دهم
null

بازی دوم
27 – 28

null
پایه یازدهم

دوره 21

پایه دهم
null

بازی اول
25 – 13

null
پایه یازدهم