نفرات برتر مستمر دوم - سال تحصیلی 01-1400 - متوسطه 2 - دبیرستان امیر

نفرات برتر پایه دهم و یازدهم در مستمر دوم سال تحصیلی 01-1400

نفرات برتر پایه یازدهم

1

محمدصادق حیدری

19/83

2

ایلیا مالکی

19/12

3

حسین عامری

19/03

4

محمدعلی محبی فرد

18/94

5

محمدایلیا حلاج‌زاده

18/91

نفرات برتر پایه دهم

1

سیدعلی شبیری

19/67

2

محمد نصیری مقدم

19/65

3

سیدمرتضی موسوی

19/52

4

مهراد شاکر

19/21

5

علیرضا وحیدی اربابی

18/93