نفرات برتر مستمر دوم - سال تحصیلی 03-1402 - متوسطه 2 - دبیرستان امیر

نفرات برتر پایه دهم و یازدهم در مستمر دوم سال تحصیلی 03-1402

نفرات برتر پایه یازدهم

best-students-mid-term2-1402-03-g11
1

علی احمدی

19/10

2

امیرحسین بخشی

19/00

3

امیر کسرائی‌فرد

18/68

4

محمدحسین دستمالچی

18/52

5

محمدپارسا یزدانی

18/24

نفرات برتر پایه دهم

best-students-mid-term2-1402-03-g10
1

محمدمتین رضائیان

19/78

2

محمدطاها قیصری

19/48

3

محمدحسین صادقی

19/40

4

یوسف امیری پارسا

19/00

5

پوریا آقایی

18/79

6

سیدمحمدرضا آل‌طیب

18/62

7

سپهر ابراهیمی

18/23

8

سیدحسین موسوی

18/18

8

طاها ابراهیمیان

18/18

10

محمدمهدی هوشمند

18/06