نفرات برتر نوبت اول - سال تحصیلی 03-1402 - متوسطه 2 - دبیرستان امیر

نفرات برتر پایه دهم و یازدهم و دوازدهم در نوبت اول سال تحصیلی 03-1402

نفرات برتر پایه دوازدهم

best-students-term1-1402-03-g12
1

محمد نصیری‌مقدم

19/61

2

سیدمرتضی موسوی

19/44

3

سیدعلی شبیری

19/28

4

محمدرضا وزیری

19/09

5

امیررضا جولائی

18/76

6

محمدحسن رجب‌زاده

18/69

7

محمدمهدی مؤذن

18/67

8

مهدی علم‌جمیلی

18/63

8

امیرعباس ابراهیمی

18/63

10

سیدمحمدرضا حسینی‌بحری

18/12

11

پارسا لطفی

18/02

نفرات برتر پایه یازدهم

best-students-term1-1402-03-g11
1

امیرحسین بخشی

19/27

2

علی احمدی

19/24

3

پارسا یزدانی

18/82

4

ایمان طالبی

18/80

5

محمدحسین دستمالچی

18/72

6

سیدفرحان حسینی

18/57

7

سیدمحمدصادق باستان

18/15

نفرات برتر پایه دهم

best-students-term1-1402-03-g10
1

محمدمتین رضائیان

19/95

2

محمدطاها قیصری

19/66

3

سیدمحمدرضا آل‌طیب

19/59

4

محمدحسین صادقی

19/40

4

یوسف امیری‌پارسا

19/40

6

محمدامین عبدالهی‌فرد

18/96

7

یوسف نعمتی

18/46

8

سیدحسین موسوی

18/39

9

محمدمهدی هوشمند

18/28

10

پوریا آقایی

18/18