۵ ۰۳, ۱۴۰۱

آزمون‌های نوبت دوم پایه نهم – سال تحصیلی 00-99

۱۴۰۱/۳/۵ ۹:۱۶:۵۴خرداد ۵ام, ۱۴۰۱|Categories: پایه نهم, نمونه سوالات|Tags: , , , , , , , , , , |

دروس: آمادگی دفاعی، پیام های آسمانی، مطالعات اجتماعی، زبان انگلیسی، ریاضی، علوم، عربی، انشا، قرآن، املا

۵ ۰۳, ۱۴۰۱

آزمون‌های نوبت دوم پایه نهم – سال تحصیلی 98-97

۱۴۰۱/۳/۵ ۹:۱۷:۵۹خرداد ۵ام, ۱۴۰۱|Categories: پایه نهم, نمونه سوالات|Tags: , , , , , , , , , , |

دروس: آمادگی دفاعی، پیام های آسمانی، مطالعات اجتماعی، زبان انگلیسی، ریاضی، علوم، عربی، انشا، قرآن، املا

۵ ۰۳, ۱۴۰۱

آزمون‌های نوبت دوم پایه نهم – سال تحصیلی 97-96

۱۴۰۱/۳/۵ ۹:۰۷:۴۵خرداد ۵ام, ۱۴۰۱|Categories: پایه نهم, نمونه سوالات|Tags: , , , , , , , , |

دروس: آمادگی دفاعی، پیام های آسمانی، مطالعات اجتماعی، زبان انگلیسی، علوم، عربی، انشا، املا

۵ ۰۳, ۱۴۰۱

آزمون‌های نوبت دوم پایه نهم – سال تحصیلی 96-95

۱۴۰۱/۳/۵ ۹:۰۱:۳۴خرداد ۵ام, ۱۴۰۱|Categories: پایه نهم, نمونه سوالات|Tags: , , , , , , , , , , |

دروس: آمادگی دفاعی، پیام های آسمانی، مطالعات اجتماعی، زبان انگلیسی، ریاضی، علوم، عربی، انشا، قرآن، املا

۵ ۰۳, ۱۴۰۱

آزمون‌های نوبت دوم پایه هشتم – سال تحصیلی 98-97

۱۴۰۱/۳/۵ ۸:۵۰:۴۶خرداد ۵ام, ۱۴۰۱|Categories: پایه هشتم, نمونه سوالات|Tags: , , , , , , , , , , , |

دروس: ادبیات، املا، پیام های آسمانی، مطالعات اجتماعی، زیست شناسی، حساب، حساب تکمیلی، هندسه، فیزیک، تفکر و سبک زندگی، انشا، عربی

۵ ۰۳, ۱۴۰۱

آزمون‌های نوبت دوم پایه هشتم – سال تحصیلی 97-96

۱۴۰۱/۳/۵ ۸:۴۵:۲۵خرداد ۵ام, ۱۴۰۱|Categories: پایه هشتم, نمونه سوالات|Tags: , , , , , , , , , , , |

دروس: ادبیات، پیام های آسمانی، مطالعات اجتماعی، زیست شناسی، حساب، حساب تکمیلی، هندسه، فیزیک، تفکر و سبک زندگی، انشا، عربی

۵ ۰۳, ۱۴۰۱

آزمون‌های نوبت دوم پایه هفتم – سال تحصیلی 98-97

۱۴۰۱/۳/۵ ۸:۱۵:۱۲خرداد ۵ام, ۱۴۰۱|Categories: پایه هفتم, نمونه سوالات|Tags: , , , , , , , , , , |

دروس: ادبیات، پیام های آسمانی، مطالعات اجتماعی، زیست شناسی، حساب، حساب تکمیلی، هندسه،  فیزیک، انشا، عربی

۵ ۰۳, ۱۴۰۱

آزمون‌های نوبت دوم پایه هفتم – سال تحصیلی 97-96

۱۴۰۱/۳/۵ ۸:۰۳:۱۴خرداد ۵ام, ۱۴۰۱|Categories: پایه هفتم, نمونه سوالات|Tags: , , , , , , , , , , , , |

دروس: ادبیات، پیام های آسمانی، مطالعات اجتماعی، زیست شناسی، حساب، حساب تکمیلی، هندسه،  فیزیک، تفکر و سبک زندگی، املا، انشا، عربی

۳۱ ۰۲, ۱۴۰۱

آزمون‌های نوبت دوم پایه یازدهم – سال تحصیلی 98-97

۱۴۰۱/۲/۳۱ ۸:۵۳:۱۸اردیبهشت ۳۱ام, ۱۴۰۱|Categories: پایه یازدهم, نمونه سوالات|Tags: , , , , , , , , , , , , , , |

دروس: دین و زندگی، عربی، زمین شناسی، آمار و احتمال، حسابان، ریاضی تجربی، فیزیک، هندسه، شیمی، آزمایشگاه، تاریخ، انسان و محیط‌ زیست، زیست شناسی

۳۱ ۰۲, ۱۴۰۱

آزمون‌های نوبت دوم پایه دهم – سال تحصیلی 98-97

۱۴۰۱/۲/۳۱ ۸:۳۹:۰۰اردیبهشت ۳۱ام, ۱۴۰۱|Categories: پایه دهم, نمونه سوالات|Tags: , , , , , , , , , , , , , |

دروس: تفکر و سواد رسانه، دین و زندگی، عربی، فارسی، نگارش، هندسه، ریاضیات، فیزیک، شیمی، آزمایشگاه، جغرافیا، زیست شناسی

Go to Top