۳۱ ۰۲, ۱۴۰۱

آزمون‌های نوبت دوم پایه دهم – سال تحصیلی 98-97

۱۴۰۱/۲/۳۱ ۸:۳۹:۰۰اردیبهشت ۳۱ام, ۱۴۰۱|Categories: پایه دهم, نمونه سوالات|Tags: , , , , , , , , , , , , , |

دروس: تفکر و سواد رسانه، دین و زندگی، عربی، فارسی، نگارش، هندسه، ریاضیات، فیزیک، شیمی، آزمایشگاه، جغرافیا، زیست شناسی

۲۹ ۱۱, ۱۳۹۸

تکلیف درس اکسل – پایه دهم – شماره 1

۱۴۰۰/۱۰/۱ ۸:۵۰:۱۱بهمن ۲۹ام, ۱۳۹۸|Categories: پایه دهم, تکالیف|Tags: , |

تکلیف درس اکسل - پایه دهم - شماره 1 - سال تحصیلی 99-98 - دبیرستان امیر دوره دوم

۳ ۱۰, ۱۳۹۸

نمونه سوالات دروس مختلف – پایه دهم – نوبت اول

۱۴۰۰/۱۰/۱ ۸:۵۰:۳۹دی ۳ام, ۱۳۹۸|Categories: پایه دهم, نمونه سوالات|Tags: , , , , , , , , , , , , |

آزمون های نوبت اول سال تحصیلی 98-97 دروس: تفکر و سواد رسانه، دین و زندگی، زبان انگلیسی، عربی، فارسی، هندسه، ریاضیات، فیزیک، شیمی، آزمایشگاه، جغرافی

۱۵ ۰۷, ۱۳۹۸

فایل های صوتی PACESETTER-2

۱۴۰۰/۱۰/۱ ۸:۴۴:۲۱مهر ۱۵ام, ۱۳۹۸|Categories: پایه دهم, پایه یازدهم|Tags: , , |

فایل های صوتی PACESETTER-2 برای کلاس زبان ترمیک پایه دهم و یازدهم - سال تحصیلی 99-98

۱۹ ۰۲, ۱۳۹۸

نمونه سوالات دروس مختلف – پایه دهم – نوبت دوم

۱۴۰۰/۱۰/۱ ۸:۵۵:۱۸اردیبهشت ۱۹ام, ۱۳۹۸|Categories: پایه دهم, نمونه سوالات|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , |

آزمون های نوبت دوم سال تحصیلی 97-96 دروس: تفکر و سواد رسانه، دین و زندگی، زبان ترمیک، زبان انگلیسی، عربی، فارسی، نگارش، هندسه، ریاضیات، فیزیک، شیمی، آزمایشگاه، آمادگی دفاعی، جغرافیا، زیست و اکسل

۱۰ ۱۰, ۱۳۹۷

پاسخنامه آزمون هندسه – پایه دهم – سال تحصیلی 98-97

۱۴۰۰/۱۰/۱ ۸:۵۶:۳۵دی ۱۰ام, ۱۳۹۷|Categories: آزمون ها, پایه دهم|Tags: , |

پاسخنامه تشریحی سه آزمون تستی هندسه - پایه دهم - سال تحصیلی 98-97

۱۰ ۱۰, ۱۳۹۷

آمادگی برای امتحان نگارش – پایه دهم – نوبت اول

۱۴۰۰/۱۰/۱ ۸:۵۷:۰۵دی ۱۰ام, ۱۳۹۷|Categories: پایه دهم, نمونه سوالات|Tags: , , |

شامل یک داستان و نکات درست نویسی مورد نیاز در آزمون نگارش پایۀ دهم - سال تحصیلی 98-97

۲ ۱۰, ۱۳۹۷

نمونه سوالات دروس مختلف – پایه دهم – نوبت اول

۱۴۰۰/۱۰/۱ ۸:۵۷:۳۰دی ۲ام, ۱۳۹۷|Categories: پایه دهم, نمونه سوالات|Tags: , , , , , , , , , , , , , |

آزمون های نوبت اول سال تحصیلی 97-96 دروس: تفکر رسانه ای، دین وزندگی، زبان ترمیک، زبان انگلیسی، عربی، فارسی، نگارش، هندسه، ریاضیات، فیزیک، شیمی، آزمایشگاه

Go to Top