اردیبهشت 1402

خرداد 1401

آزمون‌های نوبت دوم پایه نهم – سال تحصیلی 00-99

1401/3/5 9:16:54خرداد 5ام, 1401|دسته بندی های:‌ پایه نهم, نمونه سوالات|برچسب های:‌ , , , , , , , , , , |

دروس: آمادگی دفاعی، پیام های آسمانی، مطالعات اجتماعی، زبان انگلیسی، ریاضی، علوم، عربی، انشا، قرآن، املا

آزمون‌های نوبت دوم پایه نهم – سال تحصیلی 98-97

1401/3/5 9:17:59خرداد 5ام, 1401|دسته بندی های:‌ پایه نهم, نمونه سوالات|برچسب های:‌ , , , , , , , , , , |

دروس: آمادگی دفاعی، پیام های آسمانی، مطالعات اجتماعی، زبان انگلیسی، ریاضی، علوم، عربی، انشا، قرآن، املا

آزمون‌های نوبت دوم پایه نهم – سال تحصیلی 97-96

1401/3/5 9:07:45خرداد 5ام, 1401|دسته بندی های:‌ پایه نهم, نمونه سوالات|برچسب های:‌ , , , , , , , , |

دروس: آمادگی دفاعی، پیام های آسمانی، مطالعات اجتماعی، زبان انگلیسی، علوم، عربی، انشا، املا

آزمون‌های نوبت دوم پایه نهم – سال تحصیلی 96-95

1401/3/5 9:01:34خرداد 5ام, 1401|دسته بندی های:‌ پایه نهم, نمونه سوالات|برچسب های:‌ , , , , , , , , , , |

دروس: آمادگی دفاعی، پیام های آسمانی، مطالعات اجتماعی، زبان انگلیسی، ریاضی، علوم، عربی، انشا، قرآن، املا

آذر 1400

آذر 1397

نمونه سوالات دروس مختلف – پایه نهم – نوبت اول

1400/10/1 10:03:57آذر 29ام, 1397|دسته بندی های:‌ پایه نهم, نمونه سوالات|برچسب های:‌ , , , , , , , , , , |

آزمون های نوبت اول سال تحصیلی 97-96 دروس: ادبیات، عربی، پیام های آسمانی٬ مطالعات اجتماعی، زبان انگلیسی، زیست شناسی، حساب، هندسه، فیزیک

اسفند 1396

دی 1396

نمونه سوالات دروس مختلف – پایه نهم – نوبت اول

1400/10/1 10:04:38دی 6ام, 1396|دسته بندی های:‌ پایه نهم, نمونه سوالات|برچسب های:‌ , , , , , , , , , , |

نوبت اول - سال تحصیلی 96-95 و 95-94 و 94-93 نمونه سوالات دروس عربی، حساب، زیست شناسی، زبان انگلیسی، ادبیات، هندسه، پیام های آسمانی، فیزیک، مطالعات اجتماعی

رفتن به بالا