خرداد 1401

آزمون‌های نوبت دوم پایه هشتم – سال تحصیلی 98-97

1401/3/5 8:50:46خرداد 5ام, 1401|دسته بندی های:‌ پایه هشتم, نمونه سوالات|برچسب های:‌ , , , , , , , , , , , |

دروس: ادبیات، املا، پیام های آسمانی، مطالعات اجتماعی، زیست شناسی، حساب، حساب تکمیلی، هندسه، فیزیک، تفکر و سبک زندگی، انشا، عربی

آزمون‌های نوبت دوم پایه هشتم – سال تحصیلی 97-96

1401/3/5 8:45:25خرداد 5ام, 1401|دسته بندی های:‌ پایه هشتم, نمونه سوالات|برچسب های:‌ , , , , , , , , , , , |

دروس: ادبیات، پیام های آسمانی، مطالعات اجتماعی، زیست شناسی، حساب، حساب تکمیلی، هندسه، فیزیک، تفکر و سبک زندگی، انشا، عربی

آذر 1400

آذر 1397

مهر 1397

اردیبهشت 1397

نمونه سوالات دروس مختلف – پایه هشتم – نوبت دوم

1400/10/1 10:47:45اردیبهشت 23ام, 1397|دسته بندی های:‌ پایه هشتم, نمونه سوالات|برچسب های:‌ , , , , , , , , , , |

نوبت دوم - سال تحصیلی 96-95 نمونه سوالات دروس ادبیات، عربی، زیست شناسی، مطالعات اجتماعی، هندسه، فیزیک، حساب، پیام های آسمانی، تفکر و سبک زندگی، زبان انگلیسی

اسفند 1396

دی 1396

نمونه سوالات دروس مختلف – پایه هشتم – نوبت اول

1400/10/1 10:48:46دی 6ام, 1396|دسته بندی های:‌ پایه هشتم, نمونه سوالات|برچسب های:‌ , , , , , , , , , , |

نوبت اول - سال تحصیلی 96-95 و 95-94 و 94-93 نمونه سوالات دروس عربی، حساب، زیست شناسی، زبان انگلیسی، ادبیات، هندسه، پیام های آسمانی، فیزیک، مطالعات اجتماعی

رفتن به بالا