اردوگاه چمران – پایه یازدهم – آبان 1402

تصاویر اردو – دبیرستان امیر دوره دوم

سال تحصیلی 03-1402

 • تاریخ

  29 و 30 آبان 1402

 • دوره

  پایه یازدهم (دوره 25)

 • مکان

  اردوگاه چمران

 • موضوع

  تصاویر اردوگاه چمران – پایه یازدهم – آبان 1402

 • تعداد

  61 عدد

 • حجم فایل

  20.7 MB

 • کیفیت

  1920×1280