امتحانات نوبت دوم – پایه نهم – اردیبشهت 1400

تصاویر برنامه های آموزشی – دبیرستان امیر دوره اول

سال تحصیلی 00-99

 • تاریخ

  28 اردیبهشت 1400

 • مکان

  دبیرستان امیر دوره اول

 • دوره

  دوره 24 دبیرستان امیر

 • موضوع

  تصاویر امتحانات نوبت دوم – پایه نهم – اردیبشهت 1400

 • تعداد

  25 عدد

 • حجم فایل

  7.41 MB

 • کیفیت

  1920×1440