اردوی تفریحی پدران و پسران – پایه دهم و یازدهم – مهر 1401

تصاویر اردو – دبیرستان امیر دوره دوم

سال تحصیلی 02-1401

 • تاریخ

  29 مهر 1401

 • دوره

  دوره 25 و 24 دبیرستان امیر

 • مکان

  اردوگاه باهنر

 • موضوع

  اردوی تفریحی پدران و پسران – پایه دهم و یازدهم – مهر 1401

 • تعداد

  124 عدد

 • حجم فایل

  45.9 MB

 • کیفیت

  1920×1440