هفتم‌ها در مدرسه – تیر 1400

تصاویر برنامه های آموزشی – دبیرستان امیر دوره اول

سال تحصیلی 01-1400

 • تاریخ

  14 تیر 1400

 • مکان

  دبیرستان امیر دوره اول

 • دوره

  دوره 27 دبیرستان امیر

 • موضوع

  تصاویر هفتم‌ها در مدرسه – تیر 1400

 • تعداد

  31 عدد

 • حجم فایل

  6.78 MB

 • کیفیت

  800×600