اردوی همدان – نفرات برتر نوبت دوم – مرداد 98 – پایه دهم و یازدهم

تصاویر اردو – دبیرستان امیر دوره دوم

سال تحصیلی 98-97

 • تاریخ

  23 تا 26 مرداد 1398

 • دوره

  دوره 20 و 21 دبیرستان امیر

 • مکان

  همدان

 • موضوع

  اردوی همدان – نفرات برتر نوبت دوم – مرداد 98

 • تعداد

  116 عدد

 • حجم فایل

  48.8 MB

 • کیفیت

  1920×1280