نتایج نهایی کنکور سال 1401 - متوسطه 2 - دبیرستان امیر

آمار و نتایج نهایی قبول‌شدگان در کنکور سراسری سال 1401

نتایج نهایی کنکور سال 1401

رشته قبولی دانش آموزان در کنکور سال 1401 اعلام شد.

نفرات برتر دوره 22 دبیرستان امیر از مجموع 41 نفر در رشته ریاضی و تجربی به شرح زیر است:

تعداد رتبه های زیر 1000: 5 نفر

تعداد رتبه های زیر 3000: 9 نفر

در ادامه اسامی دانش آموزان به همراه رشته ی قبولی آن ها آمده است.

3

محمدامین انیسی

مهندسی عمران | دانشگاه تهران

2

محمد بقایی

مهندسی هوافضا | دانشگاه شریف

1

امیرحسین جعفری

مهندسی برق | دانشگاه شریف

6

علی حسین پور

مهندسی صنایع | دانشگاه بهشتی

5

احسان کمالی

مهندسی معماری | دانشگاه تهران

4

محمدجواد مشایخی

داروسازی | دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله

9

محمدحسین میرجلیلی

مهندسی انرژی | دانشگاه بهشتی

8

امیرمحمد ابوذری

مهندسی معماری | دانشگاه هنر تهران

7

محمدمهدی مرشدسلوک

مهندسی مکانیک | دانشگاه خواجه نصیر

12

محمد نوریان

مهندسی صنایع | دانشگاه علم و فرهنگ

11

محمدصدرا ماهینی

فیزیک | دانشگاه بهشتی

10

محمدحسین قائمی

مهندسی کامپیوتر | دانشگاه علوم تحقیقات

15

امیرپارسا مرادی

مهندسی صنایع | دانشگاه علم و فرهنگ

14

سیدمحمدجواد باستان

مهندسی نقشه‌برداری | دانشگاه بهشتی

13

سیدمحمدمتین قاسمی

مهندسی متالوژی | دانشگاه خواجه نصیر

18

محمدحسین آدخی‌نژاد

مهندسی عمران | دانشگاه شاهد

17

حسین شیرازی

مهندسی صنایع | دانشگاه علم و فرهنگ

16

محمدسعید جلالی‌نژاد

فیزیک معماری | دانشگاه علم و فرهنگ

21

امیرحسین سراجها

مهندسی کامپیوتر | دانشگاه تهران غرب

20

علی‌رضا شفیعی

مهندسی عمران | دانشگاه علوم تحقیقات

19

محمدمعین سلطان‌بیگی

مهندسی صنایع | دانشگاه صنعتی اصفهان

24

علیرضا علی‌پور

مدیریت صنعتی | دانشگاه علوم تحقیقات

23

محمدطه اکبری

مهندسی صنایع | دانشگاه تهران جنوب

22

محمد منصف

فیزیک | دانشگاه شاهد

27

مهدیار نثاری‌نیک نژاد

مهندسی انرژی | دانشگاه صنعتی قم

26

محمد هادی رشیدی

مهندسی کامپیوتر | دانشگاه تهران جنوب

25

امیرپارسا پورساطع

مهندسی کامپیوتر | دانشگاه تهران جنوب

30

علی‌رضا تمیمی

مهندسی کامپیوتر | دانشگاه آزاد واحد فیروزکوه

29

محمدامین ملاکاظمی‌ها

مهندسی مکانیک | دانشگاه تهران غرب

28

محمدصادق نظام دوست

مهندسی کامپیوتر | دانشگاه تهران شمال

33

علی محمدکمال

مهندسی معماری | دانشگاه آزاد تهران جنوب

32

محمدرضا جواهری

مهندسی کامپیوتر | دانشگاه آزاد واحد پردیس

31

پارسا شیخ‌زین‌الدین

مهندسی صنایع | تهران جنوب

36

محمدطاها موحدی

مهندسی معماری | دانشگاه آزاد تهران جنوب

35

محمد لطفیان

مهندسی پزشکی | واحد علوم پزشکی تهران

34

محمدرضا ریحانی

مدیریت بازرگانی | دانشگاه آزاد تهران جنوب

39

علی پساوید

مدیریت مالی | دانشگاه آزاد علوم تحقیقات

38

مهدی منتظریان

مهندسی صنایع | دانشگاه آزاد تهران شمال

37

علی صباغیان

روانشناسی | دانشگاه آزاد تهران مرکز

41

رضا صباغیان

زیست شناسی سلولی و ملوکولی | دانشگاه آزاد تهران شمال

40

محمدصادق آقا‌نصیری

روانشناسی | دانشگاه آزاد تهران جنوب