نتایج اولیه کنکور 1401 - متوسطه 2 - دبیرستان امیر

آمار رتبه‌های برتر دبیرستان امیر در کنکور سراسری سال 1401

نتایج اولیه کنکور سال 1401

آمار رتبه‌های برتر دبیرستان امیر در کنکور سراسری سال 1401

نفرات برتر دوره 22 دبیرستان امیر از مجموع 41 نفر در رشته ریاضی و تجربی به شرح زیر است:

تعداد رتبه های زیر 1000: 5 نفر

تعداد رتبه های زیر 3000: 9 نفر

در ادامه اسامی دانش آموزان به همراه رتبه آن‌ها آمده است.

رتبه‌های بین 100 تا 1000

محمدجواد مشایخی
محمدجواد مشایخی

 • نفر اول
 • رتبه 220
 • رشته تجربی

امیرحسین جعفری
امیرحسین جعفری

 • نفر دوم
 • رتبه 224
 • رشته ریاضی

محمد بقایی
محمد بقایی

 • نفر سوم
 • رتبه 257
 • رشته ریاضی

محمدامین انیسی
محمدامین انیسی

 • نفر چهارم
 • رتبه 340
 • رشته ریاضی

احسان کمالی
احسان کمالی

 • نفر پنجم
 • رتبه 920
 • رشته ریاضی

رتبه‌های بین 1000 تا 3000

علی حسین‌پور
علی حسین‌پور

 • نفر ششم
 • رتبه 1613
 • رشته ریاضی

محمدمهدی مرشدسلوک
محمدمهدی مرشدسلوک

 • نفر هفتم
 • رتبه 2064
 • رشته ریاضی

امیرمحمد ابوذری
امیرمحمد ابوذری

 • نفر هشتم
 • رتبه 2696
 • رشته ریاضی

محمدحسین میرجلیلی
محمدحسین میرجلیلی

 • نفر نهم
 • رتبه 2942
 • رشته ریاضی