شروع مرحله اول برد ریاضی و فیزیک - سال تحصیلی 98-97 - متوسطه 2

board-level-1-97-98

مرحله اول برد ریاضی و فیزیک به مدت 6 هفته از پنجشنبه 19 مهر 1397 شروع خواهد شد و تا 27 آبان 1397 ادامه خواهد داشت. سوالات از ساعت 16:00 روز پنجشنبه هر هفته روی سایت قرار می گیرد و در روز شنبه هفته بعد سوالات روی برد ریاضی و فیزیک نصب خواهد شد و دانش آموزان تا روز سه شنبه همان هفته مهلت دارند تا به سوالات پاسخ دهند. در طی این 6 هفته یک پروژه نیز تعریف می شود.