شروع مرحله اول برد ریاضی و فیزیک - سال تحصیلی 99-98 - متوسطه 2

board-level-1-97-98

مرحله اول برد ریاضی و فیزیک به مدت 6 هفته از پنجشنبه 18 مهر 1398 شروع خواهد شد و تا 12 آذر 1398 ادامه خواهد داشت.

سوالات از ساعت 16:00 روز پنجشنبه هر هفته روی سایت قرار می گیرد و در روز شنبه هفته بعد سوالات روی برد ریاضی و فیزیک نصب خواهد شد. دانش آموزان تا روز سه شنبه همان هفته مهلت دارند تا به سوالات پاسخ دهند.

در طی این 6 هفته یک پروژه نیز تعریف می شود.