جلسات اولیا - متوسطه 1 - سال تحصیلی 02-1401

همه فایل های صوتی جلسات اولیا – متوسطه 1 – سال تحصیلی 02-1401
 • موضوع

  جلسه پنجم مادران: در مورد کارنامه و کلاس های تابستانی و …

 • سخنران

  آقای مجتبی تقدس (مدیر متوسطه یک)

 • تاریخ

  1402/2/7

 • فرمت فایل

  MP3

 • حجم فایل

  3.56 MB

 • موضوع

  جلسه پنجم مادران: عاطفه، احساس و یادگیری

 • سخنران

  آقای دکتر خردمند

 • تاریخ

  1402/2/7

 • فرمت فایل

  MP3

 • حجم فایل

  13.4 MB

 • موضوع

  جلسه دوم اولیای پایه نهم

 • سخنران

  آقای مجتبی تقدس (مدیر متوسطه یک)

 • تاریخ

  1401/12/4

 • فرمت فایل

  MP3

 • حجم فایل

  6.60 MB

 • موضوع

  جلسه دوم اولیای پایه نهم: انتخاب رشته

 • سخنران

  آقای هادی ظهوری (مشاور پایه نهم)

 • تاریخ

  1401/12/4

 • فرمت فایل

  MP3

 • حجم فایل

  3.16 MB

 • موضوع

  جلسه دوم اولیای پایه نهم: ادامه راه در متوسطه دو

 • سخنران

  آقای کاظم صباغی (مشاور پایه دوازدهم)

 • تاریخ

  1401/12/4

 • فرمت فایل

  MP3

 • حجم فایل

  8.91 MB

 • موضوع

  جلسه سوم اولیای پایه هفتم

 • سخنرانان

  آقای مجتبی تقدس (مدیر متوسطه یک)
  آقای مجتبی فرزین (مشاور پایه هفتم)

 • تاریخ

  1401/12/4

 • فرمت فایل

  MP3

 • حجم فایل

  18.1 MB

 • موضوع

  جلسه دوم پدران: ضرورت امر تربیت در عصر حاضر

 • سخنران

  آقای دکتر گل‌پور

 • تاریخ

  1401/11/20

 • فرمت فایل

  MP3

 • حجم فایل

  9.63 MB

 • موضوع

  جلسه چهارم مادران: خانواده‌ی متعادل، اقتدار پدر، شادابی مادر و کرامت نفس فرزند (قسمت سوم)

 • سخنران

  آقای دکتر وحید مهران

 • تاریخ

  1401/11/6

 • فرمت فایل

  MP3

 • حجم فایل

  20.5 MB

 • موضوع

  جلسه سوم مادران: خانواده‌ی متعادل، اقتدار پدر، شادابی مادر و کرامت نفس فرزند (قسمت دوم)

 • سخنران

  آقای دکتر وحید مهران

 • تاریخ

  1401/10/8

 • فرمت فایل

  MP3

 • حجم فایل

  13.4 MB

 • موضوع

  جلسه دوم مادران: خانواده‌ی متعادل، اقتدار پدر، شادابی مادر و کرامت نفس فرزند (قسمت اول)

 • سخنران

  آقای دکتر وحید مهران

 • تاریخ

  1401/9/10

 • فرمت فایل

  MP3

 • حجم فایل

  19.9 MB

 • موضوع

  جلسه اول مادران: تذکراتی در مورد برگزاری جلسات مجازی دانش افزایی

 • سخنران

  آقای مجتبی تقدس (مدیر متوسطه یک)

 • تاریخ

  1401/8/12

 • فرمت فایل

  MP3

 • حجم فایل

  1.15 MB

 • موضوع

  جلسه اول مادران: نوجوان و تغذیه سالم

 • سخنران

  آقای دکتر فراست‌کیش

 • تاریخ

  1401/8/12

 • فرمت فایل

  MP3

 • حجم فایل

  19.3 MB

 • موضوع

  جلسه اول پدران: انتخابات انجمن اولیا و مربیان

 • سخنران

  آقای مجتبی تقدس (مدیر متوسطه یک)

 • تاریخ

  1401/7/28

 • فرمت فایل

  MP3

 • حجم فایل

  3.54 MB

 • موضوع

  جلسه اول پدران

 • سخنران

  آقای دکتر وحید مهران

 • تاریخ

  1401/7/28

 • فرمت فایل

  MP3

 • حجم فایل

  15.6 MB

 • موضوع

  جلسه دوم اولیای پایه هفتم

 • سخنران

  آقای مجتبی فرزین (مشاور پایه هفتم)

 • تاریخ

  1401/7/6

 • فرمت فایل

  MP3

 • حجم فایل

  17.7 MB

 • موضوع

  جلسه اول اولیای پایه نهم

 • سخنران

  آقای مجتبی تقدس (مدیر متوسطه یک)

 • تاریخ

  1401/7/14

 • فرمت فایل

  MP3

 • حجم فایل

  11.5 MB

 • موضوع

  جلسه اول اولیای پایه نهم

 • سخنران

  آقای هادی ظهوری (مشاور پایه نهم)

 • تاریخ

  1401/7/14

 • فرمت فایل

  MP3

 • حجم فایل

  7.50 MB

 • موضوع

  جلسه اول اولیای پایه هشتم

 • سخنران

  آقای مجتبی تقدس (مدیر متوسطه یک)

 • تاریخ

  1401/7/8

 • فرمت فایل

  MP3

 • حجم فایل

  9.85 MB

 • موضوع

  جلسه اول اولیای پایه هشتم

 • سخنران

  آقای عبدالوهاب مدیرزاده (مشاور پایه هشتم)

 • تاریخ

  1401/7/8

 • فرمت فایل

  MP3

 • حجم فایل

  7.50 MB

 • موضوع

  جلسه اول اولیای پایه هفتم

 • سخنران

  آقای مجتبی تقدس (مدیر متوسطه یک)
  آقای مجتبی فرزین (مشاور پایه هفتم)

 • تاریخ

  1401/4/7

 • فرمت فایل

  MP3

 • حجم فایل

  38.8 MB